300

30017. 12. 2015 

Ahoj, športovci a športovkyne! Najprv k aktuálnemu titulu tohto tradičného editoriálu: 300. Je to cifra – ako sme k nej dospeli a čo vlastne znamená?

Máte pred sebou, pri príležitosti bilancovania našej 25-ročnej vydavateľskej činnosti, už 300. vydanie tohto časopisu. Počty sú to jednoduché: 25 rokov krát 12 čísel mesačníka, ktorý v roku 1991 začal vychádzať po celom vtedajšom Československu pod titulom FIT-plus. Po úspešnom prvom roku a po získaní licencie a nadviazaní spolupráce s Weider Publications, svetovej vydavateľskej jednotky v tejto tematike, sa názov magazínu zmenil na MUSCLE&FITNESS – Czech & Slovak Edition.

 Odvtedy, až do súčasnosti, žiaden iný časopis v tejto tematike a s mesačnou periodicitou (12-krát do roka) v Česku a na Slovensku nevychádza. (Pokusov bolo mnoho, ale neuspeli a upadli do zabudnutia.)

To však nie je všetko: za celé to štvrťstoročie sme si v oboch našich jazykoch udržali i postavenie všešportového časopisu č. 1 na českom resp. slovenskom trhu. V súčasnosti sme tiež v oboch zemiach jediným dvojjazyčným periodikom – pomer čeština-slovenčina je daný počtom čitateľov časopisu v oboch častiach bývalej spoločnej federácie.

Naše 300. číslo (čiže 12/2015) je nielen míľnik, ale i vhodná príležitosť na poďakovanie všetkým, ktorí si to zasluhujú. Predovšetkým všetkým vám, čitateľom v ČR, SR, aj inde po svete. Bez vás by sme nemali nárok nielen na úspechy, ale ani na existenciu. (Osobitne ďakujem predplatiteľom M&F, ktorí prejavujú voči nám jednoznačnú dôveru – prax ukazuje, že majú pravdu a rozhodli sa správne!)

Ďakujem všetkým dlhoročným spolupracovníkom, ako i reklamným a PR partnerom. Keby som ako zakladateľ M&F mal vymenovať všetkých našich priaznivcov, kolegov a spolupracovníkov, bol by to veru siahodlhý zoznam…

Osobitne by som však chcel vyzdvihnúť tých, ktorí majú podiel na obsahu prakticky každého z doterajších vydaní. Priamo v našom sídle v Bratislave je to naša skúsená a spoľahlivá kolegyňa-editorka Zlatka Klaučová. Spomedzi špičkových autorov, prekladateľov a poradcov zasa externé odborné autority Josef Švub, Ivan Mach a Dušan Hamar. Z predchádzajúcich ér M&F chcem ešte za ich podiel pripomenúť grafika Dušana Rogela a redaktorku Martu Horáčkovú-Kostkovú. Nuž a aktuálne (myslím viac ako posledné desaťročie) zase našich tridsiatnikov, grafického dizajnéra Petra Kohúta a odborného redaktora Borisa Bárdoša, ktorí sú našimi súčasnými oporami.

V oblasti fotografie zo sveta sme hrdí na svetovú hviezdu, Švéda žijúceho v USA, Pera Bernala, doma zase na neúnavného pražského kolegu Zdeňka Dryáka, ktorý ochotne a kvalitne pokrýva súťaže od Ašu až po Michalovce… Najnovšou redakčnou akvizíciou je 27-ročný telocvikár a angličtinár Erik Rédli, ktorý sa v našom tíme venuje najmä web-stránkam M&F ONLINE a sociálnym médiám.

Vážení športoví priatelia, ďakujem vám za pozornosť, stretneme sa opäť o mesiac. Buďte fit a zostaňte nám verní!

ĽUDOVÍT MAJOR              vydavateľ a šéfredaktor  

|podpis_copy.jpg