V znamení výročia

v čísle 8/2014 nášho mesačníka MUSCLE&FITNESS odštartujeme, v znamení tohto výročia, nový seriál profilov, reportáží a rozhovorov s výraznými a zaujímavými osobnosťami polstoročnej histórie. Začíname anketou s trojicou, ktorej členovia vykonali v tomto ohľade najviac; stále sa zaujímajú o dianie a ako odborní poradcovia sú aktívnymi členmi nášho širšieho redakčného tímu. Sú to zároveň poslední žijúci aktéri z radov popredných osobností zakladateľskej generácie.

Motív „troch mušketierov“ zo slávneho románu Alexandra Dumasa st. Les trois mousquetaires (1844) sa mi ako metafora ponúkal už na jar roku 2000. Vtedy som pozval do Bratislavy z rôznych kútov sveta (Nemecko, Kanada, Švajčiarsko) troch dávnych priateľov zo zakladateľskej generácie kulturistiky v Československu. Boli to Alexander Bačinský, Milan Jablonský a Juraj Višný – v tomto kompletnom zložení sa opäť takto stretli po vyše 30 rokoch. Po besede s fanúšikmi na vysokoškolskom internáte sme šli na večeru štýlovo do reštaurácie Traja mušketieri. Tam sa mi potom dostalo veľkej pocty, keď ma naši kulturistickí Porthos, Athos a Aramis spontánne pasovali za čestného d’Artagnana, lebo veď aj traja mušketieri boli vlastne štyria…

Prednedávnom sme sa v tomto zložení opäť stretli – starí kamaráti žijúci teraz dlhodobo v zahraničí (Šaňo v Nemecku, Milan v Kanade, Ďuro vo Švajčiarsku) opäť prijali pozvanie ako čestní hostia na slávnostné vyhlásenie výsledkov našej súťaže pre kondične cvičiacich čitateľov DO FORMY S MUSLE&FITNESS 2014. Jej výsledky sa nachádzajú v č. 8 nášho časopisu. No a reportáž zo stretnutia „doformistov“ zvaného DEŇ VÍŤAZOV 2014 prinesieme už vo vydaní 9/2014 M&F.

Príjemné leto v znamení fitness vám za celý náš tím praje

 

Stretnutie s legendami alebo 3 + 1 – v duchu mušketierskeho hesla „Jeden za všetkých, všetci za jedného“. Zľava: Alexander Bačinský, Milan Jablonský, Ľudo Major, Juraj Višný.Stretnutie s legendami alebo 3 + 1 – v duchu mušketierskeho hesla „Jeden za všetkých, všetci za jedného“. Zľava: Milan Jablonský, Ľudo Major, Alexander Bačinský, Juraj Višný.foto: ZDENĚK DRYÁK