Bodybuilding; Weightlifting

bodweig050908.jpg Slovník spisovného jazyka českého uvádí výraz „přeběhlík“ ve spojeních zběh nebo odpadlík, tomu rozumí každý; dnes ještě na politické scéně vzniklo slovo „přetaženec.“ Američané mají slovo „convert,“ konvertita, čili kdo se obrátí na jinou víru nebo změní svoje smýšlení. Proč tenhle jazykový exkurs, ptáte se snad? Budeme totiž hovořit o přeběhlících, odpadlících i konvertitech sportovních, a to nikolivěk ve zlém. V dávných dobách nezralosti totiž bodybuildeři vzpírali, a obráceně, vzpěrači přecházeli (přebíhali, chcete-li) ke kulturistice. V zájmu třídění a pořádku musíme předem ustanovit skupiny, protože máme kulturisty-vzpěrače, kulturisty kteří mimo to vzpírali (v soutěžích AAU museli dokazovat sportovní schopnosti), vzpěrače přetažené ke kulturistice a naopak.

Klasickým příkladem kulturisty-vzpěrače byl JOHN GRIMEK, AAU Mr. America 1940-1941 a Mr. Universe 1948. V těžké váze nad 82,5 kg nazvedal 130+112,5+147,5 kg, nejlepší tlak měl 147 kg a nadhoz až 166 kg. Spolu s Grimekem soutěžil v York Barbell Clubu STEVE STANKO, který jako první muž dosáhl v trojboji 1000 liber (141+141+173 kg, roku 1941), pak ze zdravotních důvod přešel na bodybuilding a vyhrál jak AAU Mr. America 1944, tak první soutěž FIHC Mr. Universe 1947.

Nejsvalnatější muž Kanady 1947, ED THERIAULT, dělal ještě akrobacii, gymnastiku a vzpírání, kde v lehké váze dával 102+102+133 kg.

Původem vzpěrač ARMAND TANNY nadhodil v roce 1949 (vážil 94 kg) 164 kg, tlačil 122 kg a v trhu zvedal 127 kg. Jeho specialitou bylo přemístění činky na prsa jednou paží, kde zvládl 130 kg (viz foto se 65 kg). TO JE SÍLA! Nadhodit soupažně 130 kg není NIC oproti tomu přemístit je na prsa jednou paží! V roce 1950 se stal profesionálním mistrem USA i Ameriky v bodybuildingu.

Výtečný jihoafrický vzpěrač-kulturista ROY HILLIGEN vyhrál AAU Mr. America 1951 (jak, to dodnes zůstává nevyřešeno); mimo to v kategorii do 82,5 kg uměl tlakem 127 kg, trhem 120 kg a nadhozem 160 kg.

Mistr západní Kalifornie 1953 v bodybuildingu, BERT ELLIOT, dělal v lehkotěžké váze 387,5 kg, do 90 kg tlačil 142,5 kg, v trhu uměl 125 kg a nad hlavu vyhodil 160 kg.

Jen stručně o MARVINU EDEROVI (viz seriál Biceps of the Bronx): do 90 kg svedl trojboj 427,5 kg (150+122,5+155), v soupažném tlaku několikrát neoficiálně překonal světový rekord (147 -153-161 kg).

Svěřenec Boba Hoffmana BILL MARCH (90 kg – 110 kg) vytvořil výkonem 177,5 kg světový rekord v tlaku a jen tak mimochodem vyhrál titul FIHC Mr. World 1965.

Výtečným vzpěračem i kulturistou byl také oční specialista Dr. JOHN GOURGOTT, 2. na AAU Mr. America 1964; do 90 kg zvládal trojboj 452,5 kg a navíc přidal rekordní tlak 155 kg.

Co říci o legendě jménem TOMMY KONO? Dvojnásobný olympijský šampión, šestinásobný mistr světa (1953-1959), tvůrce 24 světových rekordů, čtyřnásobný vítěz FIHC Mr. World 1954-1957 a 1961.