Časy jsou zlé, Kamile…

 Magazín MUSCLE&FITNESS přechází z tištěné verze do digitálního prostoru internetu. Tento text byl otištěn jako úvodník čísla 9/2019, posledního printového vydání české a slovenské edice M&F.

 Leden 1991. Od pádu železné opony uplynulo stěží 13 měsíců. Společnost prochází řadou turbulentních změn, pro 15letého kluka, jímž jsem tenkrát byl, je ale tou nejzásadnější rozmach fitcenter a do té doby nebývalý zájem o bodybuilding a vše s ním související. Sport, stigmatizovaný nálepkou západní narcistní kratochvíle a v období socialismu mající trpkosladkou příchuť zakázaného ovoce, najednou zajímá stále více lidí. Posilovny, jež byly v minulém režimu přístupné jen hrstce vyvolených (zejména aktivním závodníkům), zažívají rozkvět – nyní již jako veřejné stánky tělesné kultury pro všechny bez rozdílu. V ulicích lze spatřit výskyt nového módního fenoménu, charakterizujícího lidi od „železa“ – široké plátěné tepláky (které jsme více než dekádu poté s Ľudem šprýmařsky nazývali pyžamo) a vypasované riflové bundy. S trochou nadsázky lze říci, že v té době chce být (téměř) každý kulturistou – nikoliv fitnesákem, klasikem či physiquem, což je teprve hudba budoucnosti. (V případě ženského fitness pak té docela blízké. Ideové základy nové disciplíny v celoevropském kontextu kladli právě členové redakce M&F Ľudo Major a Marta Horáčková, manželé Vonsovi a fotograf Josef Adlt ještě na mistrovství ČSFR v Ružomberku v roce 1992.)

Stejně tak se tenkrát ještě veřejnosti u nás ani jen nezdálo o internetu. Hlavními zpravodajskými kanály té doby byly televize, rozhlas a tisk, pro nás kulturistické nadšence pak především měsíčník FIT PLUS, jehož první číslo se na stáncích objevilo právě zkraje onoho roku 1991.

Časopis FIT PLUS (1/1991), tak to všechno začalo…

 

Časopis, jenž se hned v příštím roce ­ z iniciativy šéfredaktora Ľudo Majora a po dohodě s majiteli licenčních práv bratry Weidery – přetransformoval na česko-slovenskou edici prestižního mezinárodního titulu MUSCLE&FITNESS, byl pro nás takřka jediným pojítkem s kouzelným světem bodybuildingu. Vzpomínám si třeba na každoroční zářijový rituál, kdy po kratičkém televizním vstupu (pokud vůbec byl nějaký odvysílán) věnovanému Olympii, nedočkavě čekaly tisíce nadšenců bodybuildingu několik týdnů, až vyjde časopis. Jen tak bylo možné dozvědět se cokoliv víc o soutěži a dostat se k fotografiím přímo z dějiště. Jiná cesta zkrátka nebyla, ledaže byste osobně usedli v hledišti, což od roku 1993 předpokládalo bez výjimky výlet za „velkou louži“. (Olympia se v Evropě konala naposled v roce 1992 v Helsinkách.)

Kromě ústní tradicí předávaných zkušeností borců předchozích generací (z nichž mnozí dostali prostor i na stránkách M&F) byl pak časopis u nás dlouhá léta také jediným zdrojem hodnověrných, prověřených a aktuálních informací zejména z oblasti metodiky silového tréninku a sportovní výživy, včetně suplementace. Troufám si říct, a to bez výhrad, že díky renomovanému týmu tuzemských i zahraničních autorů a fotokorespondentů, nemajícího v našich zemích obdobu, byl (a pořád je) garantem té nejvyšší odbornosti a kvality. Samozřejmě i díky tomu, že v jeho čele stál šéfredaktor Ľudovít Major, špičkový novinář, znalec sportu včetně kulturistiky, na jejíchž počátcích u nás se sám aktivě podílel, metodicky i jako závodník. Jeho předčasný a nečekaný odchod v září 2016 celou redakci zasáhl, jak profesně, tak především lidsky. Redakční tým v jeho odkazu pokračoval, aniž by snížil nastavenou laťku v kvalitě, a současně reagoval na nové podněty, které doba přináší, v obsahu časopisu.

Titul FIT PLUS se od ledna 1992 přetransformoval na českou a slovenskou edici MUSCLE&FITNESS.

Březen 2004. Narodil se mi syn a stal jsem se součástí redakčního týmu M&F. Těžko říct, z čeho jsem měl tenkrát větší radost – a to jsem se na kluka doopravdy těšil. Lidi, kterých práci jsem do té doby bezmezně obdivoval (zejména Ľudo Major, Marta Horáčková, Zlata Klaučová, Josef Švub, Ivan Mach, Peter Kohút, Zdeněk Dryák), najednou nazývám svými kolegy a brzy také přáteli, a mohu se od nich učit. Historii časopisu mám zmáknutou, neušlo mi jediné vydání, nyní se mohu aktivně podílet na jeho budoucnosti. Do týmu v roce 2005 přibude také manažerka inzerce Petra Šišková, kromě jiného organizátorka každoročních setkání vítězů soutěže DO FORMY S M&F, kterou založil Ľudo Major. Jádro redakce je nadlouho kompletní. Báječná léta. Zaštítěn silným vydavatelem, společností FIT PLUS, si ve své sféře zájmu M&F udržuje a dále upevňuje postavení lídra na českém a slovenském trhu tištěných médií.

Začátek nového milénia je ovšem spjat také s nástupem internetu. Ze začátku spíše plíživý fenomén brzy nabývá nebývalých rozměrů. Redakce M&F promptně reaguje na vzniklou situaci a již v roce 2001, v gesci naší nynější editorky Ľubky Šulejové, spouští svou online verzi, jež – v návaznosti na tištěný měsíčník – plní zejména roli zpravodajského deníku.

Současnost. M&F si nachází pevné místo na internetu. Vedle svých hojně navštěvovaných webových stránek (které v září 2018 prošly zásadní restrukturalizací a změnou dizajnu) se úspěšně etabluje také na sociálních sítích – na facebooku, kde má cca 110 tisíc fanoušků, a na instagramu.

Číslo 9/2019, poslední tištěné vydání M&F. Veškeré úsilí nyní koncentrujeme na web.

Nicméně zatímco online verze obecně vzkvétá, situaci tištěného vydání bych snad nejlépe shrnul ústy J.–P. Belmonda, jenž v jedné ze svých nezapomenutelných filmových rolí nonšalantně konstatuje: „Časy jsou zlé, Kamile…“ A paradoxně nemůže za to náhlý a naprosto nečekaný odchod šéfredaktora Ľudo Majora v září 2016. Na jím vytýčené cestě vytrváme ještě další tři roky, avšak stávající ekonomická krize printu nás po pečlivé úvaze přivede k zásadnímu rozhodnutí. Zářijové číslo časopisu (9/2019) je tak po bezmála 29 letech vycházení společné české a slovenské edice M&F jeho posledním vydáním v tištěné podobě!

Odteď bude redakce směřovat své veškeré úsilí do digitálního světa. V něm, jak dobře víme, není nouze o informace všeho druhu, ovšem jejich kvalita mnohdy až tristně kolísá. My jsme však přesvědčeni, že i v online prostoru se nám povede zachovat si vysokou odbornost, již jsme udržovali po desetiletí na stránkách časopisu.

Věřím, přátelé, že i z tohoto důvodu nám zachováte svou věrnost.

Boris Bárdoš

Šéfredaktor M&F