Cvičiť by mal každý!

 

10. 12. 2013

Milí čitatelia v Čechách, na Morave, Sliezsku a na Slovensku i kade-tade inde po svete! V 23. roku života nášho mesačníka sme na stánkoch už s jeho 276. vydaním. Osobitne zdravím dámy a pánov v zrelšom veku, keďže v bohatom a pestrom obsahu tohto čísla 12/2013 im na 144 stranách venujeme špeciálny priestor v rámci projektu FIT I PO 40. Objaví sa v rámci tematického bloku, ale i v rôznych ďalších rubrikách

Zopár motivačných citátov v duchu nášho FIT I PO 40.

„Aby sme otužili ducha, treba otužiť svaly.“ M. de Montaigne

„Čím je telo slabšie, tým väčšmi rozkazuje. Čím je silnejšie, tým väčšmi poslúcha.“ J. J. Rousseau

„Len keď zdravý ochorel, vie, čo mal.“ Th. Carlyle

Ono je to vlastne obrovský paradox. V súčasnosti sme na jednej strane svedkami brutálneho útoku na ľudské zdravie praktikami hardcore súťažného bodybuildingu – nemáme na mysli tvrdý tréning, ale hazard s chemickými „podpornými prostriedkami“. A na druhej strane plné fitness centrá „bežných ľudí“, ktorí cvičia len „pre seba“ – pre svoju kondíciu, telesnú i psychickú výkonnosť, pre dobrý vzhľad a zdravie. A väčšinou naturálnou cestou.

Som nesmierne rád, že v súlade so skúsenosťami más kondičných a rekreačných kulturistov a fitnesákov-seniorov po celom svete, konečne aj veda výskum vyslovujú pozitívne hodnotenia o zdravotných prínosoch silových cvičení v staršom veku. Vyplýva to jednoznačne aj z unikátneho príspevku spolupracovníka a odborného poradcu M&F, svetovej autority prof. Dušana Hamara. Prečítajte si pozorne jeho článok v čísle 12/2013 časopisu MUSCLE&FITNESS, vyzbrojte sa argumentmi a rozširujte ich v rámci svojich možností všade!

Radosť z tejto vedeckej štúdie mám aj z dôvodu, že jej závery sú v súlade i s mojou vlastnou, inštinktívnou činkárenskou praxou. Odjakživa tvrdím, že primerané posilňovacie cvičenia by mal robiť, počas celého svojho života, prakticky každý človek. Teším sa aj na vaše názory a skúsenosti. (E-mail: muscle-fitness@muscle-fitness.sk)

Buďte fit v každom veku, priatelia!

 

 

Široké generačné rozpätie bývalých a súčasných šampiónov kulturistiky a fitness na akcii DO FORMY S M&F 2013 (zľava): Juraj Višný (ročník narodenia 1937), Karina Antovská (1984), Ľudovít Major (1948), Jana Majerníková (1986), Marian Čambal (1973).

Široké generačné rozpätie bývalých a súčasných šampiónov kulturistiky a fitness na akcii DO FORMY S M&F 2013 (zľava): Juraj Višný (ročník narodenia 1937), Karina Antovská (1984), Ľudovít Major (1948), Jana Majerníková (1986), Marian Čambal (1973).foto: ZDENĚK DRYÁK