DO FORMY S M&F 2014: Viera Kulčárová a Norbert Bukovicz

| foto: IVAN PAVLISKO | video: ZLATA KLAUČOVÁ, JÁN ŠISER

Vieru Kulčárovú a Norberta Bukovicza, víťazný pár súťaže DO FORMY S M&F 2014 predstavujeme v článku v čísle 1/2015 časopisu MUSCLE&FITNESS.

 

Viera Kulčárová a Norbert Bukovicz