DO FORMY S M&F 2017: Mária Weisová

| foto: ZDENĚK DRYÁK | video: MARTA HORÁČKOVÁ, ERIK RÉDLI

1. Prečo ste sa prihlásili do tejto súťaže?

2. Odkiaľ ste čerpali informácie pre prípravu? 3. Porušili ste v priebehu súťaže svoje predsavzatia v oblasti tréningu či výživy? 4. Aké sú vaše ďalšie fitness ciele?

 Maria Weisova cviciMária si počas stretnutia víťazov DO FORMY 2017 v  x-bionic sphere v Šamoríne zacvičila pod dohľadom Zuzany Satmaryovej.

Spolu s fotografiami „doformistov“ (pred začatím súťaže a pri jej ukončení o tri mesiace neskôr) postupne prinášame aj ich odpovede na anketové otázky.

DO FORMY S M&F 2017: Mária Weisová  (nad 45 rokov)

Máriu Weisovú, víťazku kategórie žien nad 45 rokov súťaže DO FORMY S M&F 2017 predstavujeme v článku v čísle 2/2017 časopisu MUSCLE&FITNESS.

 Maria Weisova PredPo