DO FORMY S M&F 2017: Martin Petrovič

| foto: ZDENĚK DRYÁK | video: MARTA HORÁČKOVÁ, ERIK RÉDLI

Víťazom jednotlivých kategórií súťaže DO FORMY S MUSCLE&FITNESS 2017 sme pri príležitosti slávnostného vyhlásenia položili štyri otázky.

1. Prečo ste sa prihlásili do tejto súťaže?

2. Odkiaľ ste čerpali informácie pre prípravu? 3. Porušili ste v priebehu súťaže svoje predsavzatia v oblasti tréningu či výživy? 4. Aké sú vaše ďalšie fitness ciele?

Petrovic vis

Spolu s fotografiami „doformistov“ (pred začatím súťaže a pri jej ukončení o tri mesiace neskôr) postupne prinášame aj ich odpovede na anketové otázky.

DO FORMY S M&F 2017: Martin Petrovič  (16-25 rokov)

Martina Petroviča, víťaza kategórie mužov od 16 do 55 súťaže DO FORMY S M&F 2017 predstavujeme v článku v čísle 12/2017časopisu MUSCLE&FITNESS.

 Petrovic Pred a Po