DO FORMY S M&F 2017: Silvia Kleinová

| foto: ZDENĚK DRYÁK | video: MARTA HORÁČKOVÁ, ERIK RÉDLI

1. Prečo ste sa prihlásili do tejto súťaže?

2. Odkiaľ ste čerpali informácie pre prípravu? 3. Porušili ste v priebehu súťaže svoje predsavzatia v oblasti tréningu či výživy? 4. Aké sú vaše ďalšie fitness ciele?

Silvia trening

Spolu s fotografiami „doformistov“ (pred začatím súťaže a pri jej ukončení o tri mesiace neskôr) postupne prinášame aj ich odpovede na anketové otázky.

DO FORMY S M&F 2017: Silvia Kleinová  (26-35 rokov)

Silviu Kleinovú, víťazku kategórie žien od 26 do 35 súťaže DO FORMY S M&F 2017 predstavujeme v článku v čísle 11/2017 časopisu MUSCLE&FITNESS.

 Silvia pred a po clanok