Doping ovlivnil státní dotace pro SKFČR, svaz navyšuje členské příspěvky

Doping, SKFČR a členské příspěvky

Článek vydán 20. 12. 2019 na https://www.skfcr.cz/index.php?clanek=2075

Svaz kulturistiky a fitness České republiky (SKFČR) je občanským sdružením, které v rámci naší země zaštiťuje soutěže v kulturistice a fitness, ročně organizuje desítky soutěží, pořádá školení a semináře, provozuje trenérskou školu I. třídy a řeší řadu dalších aktivit s cílem rozvoje kulturistiky a fitness. Stejně jako všechny ostatní sportovní svazy je i provoz SKFČR z velké části financován z dotacích poskytovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ty ale byly v loňském roce ukončeny.

Přidělování dotací od státu bylo komplikované již mnohokrát v minulosti, a to téměř vždy v reakci na počet dopingových problémů závodníků SKFČR. Každý pozitivní dopingový nález, ale i každé odmítnutí závodníka zúčastnit se dopingové kontroly či jiný podobný prohřešek proti dopingovým pravidlům, totiž znamenaly „černý bod“ pro náš svaz. Bohužel v loňském roce pak státní úředníci rozhodli, že s ohledem na počet těchto bodů z uplynulého období svazu pro rok 2019 žádné dotace neposkytnou.

Na provozu našeho sportovního svazu to ale znát nebylo. Částečně z naspořených prostředků z minulých let, částečně z členských poplatků a startovného, částečně z prostředků sponzorů se rozpočet pro rok 2019 naplnil a činnost pokračovala ve stejných kolejích jako v minulých letech.

Bohužel i v letošním roce byl počet dopingových prohřešků závodníků nemalý a i když ještě nebylo o dotacích pro další rok rozhodnuto, je velmi pravděpodobné, že i pro rok 2020 budou příjmy ze státní pokladny nulové. S ohledem na tuto skutečnost a především z důvodu, aby nebyl do budoucna jakkoliv ohrožen chod svazu, konal se stejný počet soutěží jako v minulých letech, organizovaly se výjezdy na mezinárodní soutěže (podmíněné uhrazením ročních svazových poplatků) a probíhala veškerá činnost tak, jak jsou závodníci i fanoušci našeho sportu zvyklí, musí svaz změnit způsob a výši placení členských příspěvků.

Ty byly v posledních nejméně 10 letech stále stejné. Oddíly po uhrazení vstupního příspěvku neplatily roční příspěvek žádný, závodníci pak hradili za roční prodloužení registrace poplatek 200 Kč. Náš svaz byl v tomto ohledu spíše výjimkou mezi sportovními svazy v naší zemi, neboť ve většině z nich se hradí roční členské příspěvky oddílů běžně a i příspěvky závodníků jsou neporovnatelně vyšší.

Od ledna roku 2020 se tedy bohužel musí pravidla pro hrazení členských příspěvků změnit, a to následujícím způsobem. Roční členský příspěvek oddílů bude ve výši 2.500 Kč. Roční příspěvek sportovců, kteří chtějí v daném roce soutěžit, ať už na českých nebo mezinárodních soutěžích, bude 700 Kč. I přesto, že si SKFČR uvědomuje, že tyto změny nepatří k těm nejpopulárnějším, s ohledem na negativní vývoj státních dotací nemá jinou možnost a pevně věří, že členská základna – oddíly, závodníci, ale i ostatní členové – tento krok pochopí.

Podrobnosti o způsobu hrazení členských poplatků budou zveřejněny v průběhu ledna. V případě, že byste do té doby měli k této problematice jakékoliv otázky, můžete se kdykoliv obrátit na svazový sekretariát.