Dvojitý mrtvý tah

Zajímavým nápadem je zvednutí činky dvěma osobami současně (existují rovněž výkony ve dvojitém nadhozu s 270 kg a více). Hodnota výkonu se obvykle určuje prostým vyčíslením váhy, odečtením vah obou lifterů čili tzv. čistý výkon, nebo relativním přepočtem, poměrem zvednuté váhy na 1 kg společné váhy obou vzpěračů.

02 DOUBLE

Zátěž 545 kg spolu pozvedli Greg Herman a Chris Costas (kombinovaná TV – KTV 189 kg) v roce 1989. Činku s 599 kg pozvedli známí powerlifteři Jon Cole (110 kg) s Clayem Pattersonem (110 kg) v roce 1978. Každý zvedl téměř 300 kg. Bratři Bob a Doug Youngovi z Texasu (KTV 250 kg) zvedli v roce 1978 při televizní show činku naloženou 617,5 kg. Rok nato se Doug spojil s C. Pattersonem a vytáhli 673,7 kg.

05 DOUBLE 650 kg

Zřejmě nejvyššího absolutního výkonu v dvojitém mrtvém tahu dosáhla v roce 1995 dvojice německých siláků Ralf Gierz (135 kg) a Michael Brügger (125 kg), kteří pozvedli činku naloženou 705 kg. Individuální výkon každého činí 352,5 kg. Nejvyšší čistý výkon (váha činky minus KTV) měl pár Mark Chaillet a Eric Stuber (KTV 210 kg). V roce 1982 v texaském Daytonu vyzvedli 681 kg, čistý výkon je tedy 471,5 kg.

04 DOUBLE 635kg

Jednoho z nejlepších relativních výkonů dosáhla dvojice Scott Johnson a John Bejin, kteří vážili po 82 kg. Pozvedli 590 kg a jejich relativ vychází 3,64 kg na 1 kg KTV. Velmi blízko se k nim dostal supersilný pár rozdílného věku, Ed Coan (20 let a 75 kg) a Ernie Franz (50 let, 100 kg). V roce 1984 pozvedli 635 kg, dosáhli relativu 3,62 kg s čistého výkonu 460 kg.

06 DOUBLE 676 KG

Nejvyšší zátěž mezi smíšenými páry – 501,5 kg – zdolalo v roce 1979 dynamické duo Larry Pacifico (100 kg) a Jan Todd (95 kg). Relativ je 2,57 kg. V relativním přepočtu je ovšem lepší dvojice Suzanne Free (60 kg) a J.D. Carr (67,5 kg). S absolutním zdvihem 365 kg dosáhli relativu 2,86 kg. Další dvojice, Tee Myers a Suprina Denson (KTV 148 kg) zvedla v roce 1995 úžasných 454 kg a jejich relativ převýšil všechny uvedené páry.

01 DOUBLE

Na tomto místě logicky vyvstává otázka, jakého maxima vůbec by byla schopná sehraná, přibližně stejně vysoká a silově vyrovnaná dvojice. Zvedli by dva borci s osobními rekordy 400 kg společně 800 kg? Zvedli by Andy Bolton a Benedikt Magnusson 900 kg? A co jedna tuna – Hall + Björnsson?

03 DOUBLE 520 KG