Fitness sektor je na dně. Česká komora fitness představila plán otevření

Osobní trenéři, sauny, solária a samozřejmě také fitness centra jsou na tom extrémně zle. Polovinu letošního roku nemohou vydělávat peníze, bylo jim to znemožněno státem. Jejich výdaje však nikam nezmizely. Ať už je podle vás boj s “koronou” boj s reálnou epidemiologickou hrozbou, nebo senzací, kterou živí pouze média… nic to nemění na tom, že lidé ze sektoru, který reálně podporuje zdravý životní styl, imunitu, zdraví fyzické i to psychické, jsou na dně. Jsou na dně finančně, společensky i duševně. Není možné, aby je stát omezoval, když data jasně ukazují, že fitness i wellness sektor není problém ani v nejmenším. V České republice za jejich práva bojuje Česká komora fitness. A právě na jejich webu se objevil “návrh na otevření vnitřních sportovišť”. O co jde?

“Aktuální evropské i české průzkumy dokazují, že jsme bezpečný sektor, kde je malé riziko nákazy, a jsme na otevření dobře připraveni.

Přicházíme s velmi detailními plány rozvolňování našich provozů, které vycházejí z vysoké míry dezinfekce, omezení kapacity a odstupů,” říká Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness, a apeluje na to, že právě pravidelná fyzická aktivita je jedním z nejúčinnějších preventivních opatření pro dobrou fyzickou i psychickou kondici a imunitu, které nyní potřebujeme.

“Jsme připraveni přijmout řadu velmi přísných hygienických podmínek pro otevření našich provozů a jsme schopni i v první námi navrhované etapě za extrémního dodržení bezpečnostních podmínek fungovat dlouhodobě. Náš plán se týká všech sportovišť a jeho detaily zná i Národní sportovní agentura a Česká unie sportu. Společně s plánem na rozvolnění provozu solárií a saun jsme ho předali Hospodářské komoře a doufáme, že náš návrh bude platnou pomocí pro co nejdřívější otevření vnitřních sportovišť,”

věří Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness

Fitness je aktivní a bezpečné

Poukazuje na to, že fitness sektor je podle odborníků i aktuálních průzkumů považován za bezpečný, což dokazuje aktuální evropská studie i data z České republiky. Evropské země včetně České republiky se zapojily do studie SafeACTiVE, jejímž cílem bylo zmapovat riziko infekce Covid-19 a míru nákazy ve fitness centrech. Na základě více než 62 milionů návštěv bylo potvrzeno 487 pozitivních případů (a to jak klientů fitness center, tak i zaměstnanců). Shromážděná data potvrzují, že fitness kluby jsou bezpečným prostředím s nízkým rizikem nákazy.

U nás zmapoval místa nákazy Covid-19 podle identifikovaných clusterů a povolání Informační systém infekčních nemocí. Ve spojení s fitness centry v celé České republice od března do poloviny října 2020 eviduje méně než 25 lidí. 

“Naším primárním cílem musí být nejen prevence dalšího šíření nemoci Covid-19, ale také nutnost zajistit, aby lidé měli podporu a příležitost zůstat aktivní. S plným respektem k tomu, co se aktuálně děje v nemocnicích, v domech seniorů i s respektem k ohroženým skupinám, chceme ve správný okamžik nabídnout své zkušenosti, a pohyb je rozhodně tím, co nám pomáhá k lepšímu zdraví,” 

dodává Jana Havrdová

Kampaň #FITTODÁME

Česká komora fitness proto zároveň spustila kampaň #fittodáme, do níž se zapojila velká řada majitelů fitness center, trenérů i instruktorů. Apelují na veřejnost, aby respektovala všechna aktuální opatření, aby dbala na pravidelný pohyb, ale za dodržení všech bezpečnostních pravidel, abychom se brzy vrátili k normálnímu životu i k pohybu ve vnitřních sportovištích.

Provozovatelé fitness center podle Jany Havrdové extrémně dbají na dodržování všech bezpečnostních a hygienických pravidel a do sportovních center zpravidla chodí zdraví jedinci, kteří dbají na svoje zdraví, což je skupina osob, která by se měla neustále zvětšovat.

“Současná pandemie Covid-19 ještě více odhalila kritický stav české populace, co se týká pohybu. Ti, kdo jsou pasivní, trpí obezitou, vysokým tlakem a špatným zdravotním stavem, jsou dnes tou nejohroženější skupinou. Právě fitness sektor je tím, který by mohl z dlouhodobého hlediska pomoct v boji proti koronavirové i dalším podobným krizím a doufáme, že vláda učiní potřebné kroky nejen nyní tím, že znovu otevře sportoviště, ale také systematickou podporou pravidelného pohybu v České republice,”

uzavírá Jana Havrdová

Návrhy etap otevření fitness center ke stažení zde:

Návrh jednotlivých etap rozvolňování – sportoviště Stáhnout
Návrh jednotlivých etap rozvolňování – sauny Stáhnout
Návrh jednotlivých etap rozvolňování – solária Stáhnout
Tisková zpráva ČKF Stáhnout

Zdroj: https://komorafitness.cz/navrh-na-otevreni/