Girondův odkaz (29)

Pokračuje Don Cestone.

girondaklient.jpgBěhem všech těch let u Vinceho jsem byl třikrát vyhozen. Vince se doslechl o tom, že trénuji klienty. Jednou se mne jakási dívka něco jednoduchého zeptala, já jí odpověděl a Vince zařval: „Nedávej nikomu rady v mojí posilovně!“ Snažil jsem se zmizet, ale on přišel ke mně, seřval mne a už jsem byl venku. Na druhé straně byl Vince nesmírně laskavý, nechal například bydlet nahoře v poschodí kulturisty (Freddy Ortiz, Don Howorth), než si našli nějaké místo.

Vince mi nikdy neříkal jménem, nýbrž příjmením, a používal italskou výslovnost „Čestony.“ Za celou tu dobu mi jen jednou složil poklonu. Nějaký mladík chtěl od Vinceho poradit cviky na trapézy, a ten hned začal ječet: „K čertu s tím prokletým Weiderem, podle něj má každý trénovat trapézy, ale výsledkem jsou spadlá ramena! Jediný správný trojúhelník má tady Cestony – raději dělej víc shybů!“

Kdepak, od Vinceho jste se poklony tak snadno nedočkali. Protože lidi nedokázali dělat shyby tak, jak Vince hlásal, vymyslel závěs s protizávažím, který jste si připnuli k pasu. Když jste se přitahovali nahoru, protiváha vám pomáhala jen tolik, abyste mohli dotáhnout shyb až do konce. Byla to nejvychytanější věc, jakou jsem kdy viděl. Dnes je něco podobného skoro všude.