HIIT: šprinty na páse a silová zložka

Prejdite z bežeckého pásu k pumpovaniu železa; časovanie na páse sa rovná silovej zložke. Odcvičte 3 kolá (pás 1, dlážka 1, atď.), každé v novom formáte.

 

PÁS DLÁŽKA
1     Znižovanie zotavenia

30-sekundový šprint/1-minutové zotavenie
30-sekundový šprint/45-sekundové zotavenie
30-sekundový šprint/30-sekundové zotavenie
30-sekundový šprint/15-sekundové zotavenie
30-sekundový šprint

„Prácou“ je bicepsový zdvih a výraz s podrepom, „zotavenie“ je doska (plank).

30-sekundový zdvih + výraz/1-minutová doska
30-sekundový zdvih + výraz/45-sekundová doska
30-sekundový zdvih + výraz/30-sekundová doska
30-sekundový zdvih + výraz/15-sekundová doska
30-sekundový zdvih + výraz

2     Práca cez deficit

40-sekundový šprint/20-sekundové zotavenie (5x)

40-sekundový benčpres/20-sekundový mŕtvy ťah (5x)
Snažte sa hneď po benčprese otočiť a postaviť chodidlá na koniec lavičky, aby ste mohli hneď začať mŕtvy ťah.
3     Zvyšovanie odporu

30-sekundový šprint/30-sekundové zotavenie (5x)
Na sklonoch 1, 2, 3, 4 a 5

Znižovanie odporu

30-sekundové priťahovanie v predklone
30-sekundové výpady vzad
Začnite s najťažším párom jednoručiek a po každej sérii (1 min.) prejdite na najbližší ľahší pár.

 

tréning: LUCY SUBLER, foto: archiv MF