Kai Greene: posing na Toronto Pro 2013

Kai Greene: posing na Toronto Pro 2013 (VIDEO)