Kľuky v stojke

Týmto náročným cvikom zvýrazníte deltové svaly.

Na kľuky v stojke na rukách crossfiteri nedajú dopustiť, ale v bežných fitness centrách sa s nimi nestretnete. Ich prínos je pritom viacnásobný. V polohe dole hlavou sú kladené zvýšené nároky na vestibulárny aparát, čo zlepšuje orientáciu v priestore a koordináciu pohybov. Pracujete pri nich s váhou celého tela, čo zase zvyšuje silu a vytrvalosť svalov.

„Kľuky v stojke na rukách sú jedným z najlepších cvikov na hornú časť tela,“ hovorí Bill Shiffler, majiteľ crossfitovej telocvične vo Philadelphii. „Okrem pliec pôsobia aj na svaly trupu, ktoré pomáhajú udržať rovnováhu,“ dodáva.

Kľuky v stojke sú jednoduché, ale zároveň pokiaľ ide o obťažnosť, sú širokospektrálne. S jednoduchšími verziami dosiahnete, čo sa týka pôsobenia na svaly, rovnaký účinok ako s najobťažnejšími variantami.

PÄŤ JEDNODUCHŠÍCH VARIÁCIÍ

Chôdza po stene do stojky
Začnite v pozícii kľuku s chodidlami,  opretými o stenu za vami. Kráčajte nohami hore po stene a zároveň rúčkujte smerom k nej, až kým nedosiahnete hornú pozíciu stoja na rukách. Vydržte v nej 15 sekúnd. Tento cvik aktivuje plecia. Vytiahnite ich smerom k ušiam ako pri krčení pliec s činkou.

Tlaky s jednoručkami a so zdvihnutými nohami
Sadnite si na rovnú lavičku a cvičte klasické tlaky s jednoručkami na plecia. Chodidlá však zdvihnite niekoľko centimetrov nad podložku. Udržiavanie stabilnej polohy bude tým pádom ťažšie, takže poriadne spevnite trup.

Kľuky s nohami na podložke
Zaujmite pozíciu kľuku, nohy vyložte na podložku a boky zdvihnite hore, aby telo tvorilo trojuholník. Ťažisko tela preneste nad rovinu rúk. Pokrčte ramená a spustite sa dole do kľuku, až kým sa hlavou nedotknete podložky. Odtiaľ sa vytlačte naspäť.

Kľuky hlavou dolu
Zaujmite pozíciu kľuku s chodidlami na stene – čím vyššie, tým bude cvik náročnejší. Cvičte kľuky v tejto pozícii a s narastajúcou silou posúvajte ruky bližšie ku stene, až kým nedosiahnete pozíciu v stoji na rukách.

Kľuky v stoji na rukách
Položte ruky 15–20 cm od steny a vykopnite nohy hore, aby ste pristáli pätami na stene. Kontrolovane sa spustite dole do kľuku a odtiaľ sa prácou deltových svalov a tricepsov vytlačte naspäť. Práve ste zvládli svoj prvý kľuk v stoji na rukách. Odteraz ich môžete využívať v tréningu hornej časti tela. Ak ich zvládnete päť a viac, môžete ich zaradiť ako prvý cvik v tréningu pliec.

TRÉNING PLIEC

CVIK  SÉRIE OPAKOVANIA
Kľuky v stoji na rukách 3 max.
Tlaky s veľkou činkou 4 8
Upažovanie s jednoručkami 3 15
Upažovanie v predklone (zadné delty) 3 15

 

TRÉNING V ŠTÝLE CROSSFIT
 3 kolá na čas, v každom klesá počet opakovaní.

CVIK OPAKOVANIA
Kľuky v stoji na rukách 21, 15, 9
Kľuky na kruhoch 21, 15, 9
Kľuky 21, 15, 9

 

Myslíte si, že kľuky v stojke nie sú pre kulturistov? Borci zlatej éry na Muscle Beach často zaraďovali tento a ďalšie gymnastické cviky do svojich tréningov. Na obrázku ich predvádzajú Arnold Schwarzenegger a powerliftér Doug Hepburn, ktorý vážil viac ako 140 kg.

text: JOE WUEBBEN