Kobylarz šampiónom Nestville Strongman 2016

|text: PAVOL GUGA

V Nestville parku v obci Hniezdne pri Starej Ľubovni sa v sobotu 2. 7. konalo prestížne zápolenie silných mužov Nestville World Cup 2016. Súperenie deviatky pozvaných silákov – v nejednom prípade náležiacich do širšej svetovej špičky – bolo už tradične súčasťou podujatia Nestville Open Fest 2016 v areáli najmodernejšieho liehovaru na Slovensku, vyrábajúceho prvú tuzemskú whisky.

Atmosféru atraktívneho podujatia približuje aj toto video.

Hniezdne yoke