KOMPENZAČNÍ CYKLOVÁNÍ BÍLKOVIN

Kompenzační růstové metody obecně spočívají ve střídání dnů nasycení a dnů relativního nedostatku některé živiny ve stravě. I v chovatelství se používají jako nástroj před porážkou dobytka, aby se dosáhlo větších přírůstků masa. Také ve sportu využíváme kompenzační schopnosti organizmu reagovat na výrazné změny statusu některé živiny jako například u známého sacharidového vlnění.

Podstatou nové, vědeckými studiemi podložené strategie, jak znovu přinutit svaly k růstu, a to zejména u pokročilejších a starších kulturistů, je manipulace s příjmem bílkovin. Většina studií sice prokázala pozitivní efekt této metody na svalový růst, ale existují také vědecké práce, které mají k velkému navyšování příjmu bílkovin výhrady, protože ho považují za neefektivní.

Aby bylo možné zjistit, jaký má vliv rostoucí příjem bílkovin na svalový růst, je třeba jejich denní příjem samozřejmě zvýšit. Podle některých studií to může znamenat navýšení příjmu bílkovin až o 59 % nad normální stav. Jiné studie ukázaly, že když se příjem bílkovin zvýšil pouze o 6,5 %, žádného efektu se nedosáhlo. Změna musí být opravdu razantní, a to nejméně o 50 % běžného denního příjmu!

Studie informují také o tom, že i když budete jíst výrazně zvýšené množství bílkovin, nebudete mít nikdy jistotu, že kompenzačně-anabolického efektu opravdu dosáhnete. Velmi totiž záleží na tom, kolik bílkovin odbouráte během nočního katabolismu, a to je velmi individuální.

Jaký je tedy návod?

Na čtyři týdny zredukujte denní příjem bílkovin na 0,8 g proteinů na kilogram tělesné hmotnosti, ale od pátého týdne zvyšte jejich příjem skokem na 2,2 g/kg. Takto pokračujte nejméně dalších šest týdnů. Sacharidy mohou zůstat po celou dobu kompenzační diety buď konstantní, nebo se mohou mírně zvýšit, až příjem proteinů zvýšíte. Vyzkoušejte tuto zbrusu novou strategii a pečlivě sledujte, jak na vás zabírá.

 

text: BRYAN HAYCOCK, ilustrační foto: FLEX