Silácké kuriozity: Turecký vztyk

| KRONIKU M&F ONLINE připravuje JOSEF ŠVUB

Cvik mezinárodního charakteru, pojmenovaný „Turecký vztyk“ čili „Turkish Get Up,“ se objevil krátce po uvedení typicky ruského náčiní koulí s uchem (kettlebells) na americkou fitness-scénu koncem minulého tisíciletí. Jeho původ je nesnadno doložitelný a spadá možná až do starého Říma, kde prý trestali vězně tím, že je nechávali dělat GET UP po stovkách opakování (nevíme, jestli s nějakou zátěží). Cosi podobného také existovalo v různých armádách v 18. – 19. století na povel „K zemi! Vztyk!“

Instruktážní video k Tureckému vztyku 

Technika staronového cviku spočívá ve vzepření koule s uchem (jednoručky, činky) do napnuté paže, následném provedení lehu na záda na podlahu a opětovném vztyku, přičemž paže zůstává stále natažená. Průměrný muž může po nácviku zvládnout GET UP se 25 kg – 35 kg koulí s uchem (jednoručkou, činkou). Podívejme se, jak si vedli někteří profesionálové v době před sto lety, kdy byl GET UP běžně používaným cvikem. Jako srovnávací měřítko sloužila vlastní tělesná váha.

  • Ruský borec Konstantin Stěpanov, vážící 75 kg, provedl GET UP se 49 koulí s uchem, kterou držel za ucho dnem nahoru (cca 1910).
  • Německý silák Lionel Strongfort (Max Unger, 1878 – 1970) vážil asi 80 kg a udělal GET UP se 68 kg (cca 1900).
  • Polský vzpěrač a gymnasta Otto Arco (Nowosielsky, 1881 – 1960) provedl GET UP s 80 kg, sám vážil jenom 62,5 kg (cca 1910).
  • Profesionální silák Otis Lambert, vážící 76 kg, předváděl na pódiu GET UP s partnerem, vážícím 85 kg, plus činkou o váze 12 kg (cca 1900).
  • Švýcarský profesionál Emile Deriaz (1879 – 1938, váha 80 kg), provedl v roce 1903 GET UP s jednoručkou vážící 86 kg.
  • Majitel studia v New Yorku Sig Klein (1902 – 1987), borec lehké váhy, prováděl GET UP se 45 kg činkou až do pozdního věku.
  • Nepotvrzený výkon patří ruskému silákovi jménem Terentij Koreń (1883 – 1931). V roce 1908 v Londýně měl provést GET UP levou paží s 96 kg činkou, sám vážil asi 85 kg.
  • Rovněž nedoložený výkon z exhibice je GET UP siláka Johna Collinse. Tento 180 cm vysoký a 90 kg vážící profesionál jej provedl na Muscle Beach v roce 1940 s dobrovolníkem o váze 120 kg!

Turecký vztyk s partnerkou