Kuriózní silák: Georg Lettl

Georg LettlTento muž – na rozdíl od typických hřmotných siláků – měl hubenou, šlachovitě vysušenou postavu, a v žádném případě nepůsobil atleticky ani jinak schopně. Měřil 162 až 168 cm, vážil okolo 62 kg, obvod paží měl 33 cm, hrudník 91 cm, stehno 51 cm; znovu, vychrtlý jako vyžle a nikde žádné svaly. Americký expert a svědek Alan Calvert zmínil, že stejnými mírami se mohou „pochlubit“ tisíce mužů, avšak v čisté síle se mu ze stovek tisíc nevyrovná ani jediný.

Georg Lettl (nebo taky Letl) se podle německého pramene narodil roku 1859 v Eggenfeldenu v Dolním Bavorsku, ležícím asi 100 km jižně od Mnichova. Povoláním mlynář se dostal na výsluní silácké branže na přelomu 19. a 20. století. Ačkoliv v Německu jej velmi uznávali, při návštěvě USA (1907, 1911, 1917) nezískal žádné dobré angažmá, neboť postrádal prezentaci na pódiu a trval na tom, že nepoužije nefér triky, věc v branži jinak zcela běžnou.

Ve vystoupení s názvem „Zázrak síly“ Lettl nadzvedl s popruhy přes ramena váhu 1680 kg. V porovnání s tím uznávaný vzpěrač Carl Abs (1851-1895), vážící 110 kg, takto zvedl jenom 1200 kg. Stylem „rukama a nohama“ Lettl zvedl přes 700 kg (jindy je uváděno 800 kg, o této váze píše Mark Berry v knize z roku 1930). Jak vidíte na obrázku, stál na masivní lavici s otvorem v desce. Držák, jenž uchopil podhmatem (?), pokračoval řetězem, visícím dolů a spojeným se závažím. Řetěz byl nastavený tak, aby silákovi stačilo propnout kolena a zátěž několik centimetrů nadzvednout. Samotná váha se skládala (jak jinak) ze dvou mlýnských kamenů a dvou náprav s ložisky.

Dne 1. června 1911 Lettl uskutečnil vystoupení v Milwaukee. Noviny jej popisovaly jako muže „se 30 koňskými silami,“ který holýma rukama zvedne koně i s jezdcem a na zádech ve stoji zadrží automobil s pěti pasažéry. Jiný článek z Baltimore (1905) píše, že sílu získal jako pomocník v pivovaru, kde musel zvedat těžké sudy s pivem (??).

Ve vzpomínkovém článku (Strength&Health, Nov. 1931) píše americký strongman Warren L. Travis: „V roce 1907 jsem měl tu čest být svědkem vystoupení bavorského atleta George Lettla. Muž ve věku 45 let (pak ale datum narození nesouhlasí), vážící pouze 57 kg a nikdy ne víc jak 62 kg, zvedl stylem rukama a nohama 771 kg. Na zádech jsem jej viděl zvednout 1360 kg, jeho rekord měl být až 1678 kg.“ Lettlův výkon 1350 kg ve zdvihu zády potvrzuje rovněž Ian MacBatchelor (1952).

V oněch dobách mlynáři nosívali na ramenech pytle se zrním a moukou. Lettl byl šampiónem i zde, když vzal na ramena DESET 60 kg pytlů (celkem 600 kg) mouky a ušel s nimi šouravou chůzí patnáct kroků. Tak to je extra-výkon! Na exhibici v londýnském Hippodromu v roce 1905 udržel dva opačným směrem táhnoucí automobily s motory 8,5 HP, nebo s popruhem přes záda zadržel na místě auto s motorem 16 HP (koňských sil). Mimo to nadzvedl rukama kotvu vážící 385 kg, pak tutéž kotvu se dvěma a čtyřmi muži, což dohromady vážilo 590 kg.

Další údaje ani data jeho smrti literatura neuvádí.