Lucemburský Herkules (6)

grun-marx_horseshoe.jpg Vzhledem k nesmírné síle v rukou nemohl Grun-Marx vynechat ani trhání karet. Je potvrzeno, že roku 1905 jej vyzval k přátelské soutěži starý anglický silák Tom Pevier z Londýna. Grun-Marx přetrhl dva balíčky (104 kusů) dříve, než Pevier stačil dokončit první! Existuje fotografie, na níž Grun-Marx trhá napnutím pravého bicepsu řetízek, nicméně prameny se o tom nezmiňují (mohlo jít o naaranžovaný záběr). Je ovšem fakt, že trhal řetězy, předložené někým z publika, ale jiným způsobem, například přišlápnutím jednoho konce k podlaze a tahem nahoru. Konečně výkon naprosto ojedinělý – lámání mincí.

Během své návštěvy v USA se Grun-Marx setkal se známým akrobatem prof. Paulinettim (P.H. Thurber, skvělý akrobat, majitel gymnastické školy v Philadelphii; sám např. udělal stojku na jedné ruce na vycházkové holi!) a za jeho přítomnosti zlomil v prstech 10-centovou minci. Vzhledem k malému průměru mince se jednalo o mnohem náročnější výkon, než zlomení půldolarové nebo dolarové mince, což Grun-Marx také dokázal.

Závěrem jsem si nechal příběh, opakovaný mnoha prameny v souvislosti s nám již známým Apollonem. Mimochodem, koncem 19. století byl právě Apollon jediným mužem, který se v síle rukou mohl s Grunem-Marxem měřit! V atletické škole prof. Desbonneta v Lille, roku 1897, Grun-Marx (za přítomnosti zmíněného Apollona) snadno nadzvedl pravou i levou rukou do vzpřímeného postoje 102 kg činku s masivní osou 60 mm v průměru.

Tohle zatím dokázali jen dva muži v historii – Leon Sée a Henri Vanderzande. Pak Marx přes rameno prohodil: „A teď se ukaž, Apollone!“ V obrovitém Francouzi vzkypěla krev, svou ohromnou dlaní popadl tlustou osu a činku vytáhl až k rameni!

(Pokračování příště).