MINÚTOVÝ TIP: Tlak dolu hlavou – áno či nie?

60 Seconds

Tlak dolu hlavou – áno či nie?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvôli rozvoju prsných svalov má zmysel robiť tlaky na negatívne naklonenej lavici? V posilňovni dostanete na túto otázku rôzne odpovede: niektorí majú radi tento cvik, iní ho zatracujú. Grage zhrnie plusy a mínusy, aby vás zorientoval v problematike.

Výhody.

  • Cvičene na negatívne naklonenej lavici význame zvyšuje zapojenie sternálnej (ležiacej blízko hrudnej kosti) časti prsného svalu. Inými slovami, tlak dolu hlavou pomáha budovať spodnú časť hrudníka. Navyše, cvik sa sústredí výlučne na hrudník, deltové svaly a tricepsy sa zapájajú len minimálne – čo sa hodí pri prevencií zranení ramenných kĺbov.

Nevýhody.

  • Tlak dolu hlavou síce umožňuje zvládnuť vyššiu váhu, to je však spôsobené kratšou dráhou pohybu. Podľa Gragea to síce povzbudí to vaše ego, už menej však svalový rast. Dlhšia dráha totiž znamená lepšie precítenie svalu v celej jeho dĺžke. Grage nepoužíva tlaky na negatívne naklonenej lavici, skôr odporúča pozitívny sklon opierky, ktorý buduje celkový tvar svalu. Príkladom je plný hrudník, akým disponoval napríklad Franco Columbu. Tlaky na šikmej lavici hore hlavou výrazne aktivujú aj deltové svaly, ktoré dopĺňajú impozantný vzhľad mohutného hrudníka. Základom pre rozvoj svalov hrudníka je klasický tlak na rovnej lavici s veľkou činkou a jednoručkami, ktoré lepšie umožňujú precítiť prsné svaly. Ďalej si už každý zvolí doplnkové cviky, podľa svojich potrieb a pocitov. Grage odporúča jednoručky na pozitívne naklonenej lavici.

 

Predchádzajúce tipy