MINÚTOVÝ TIP: Kardio pred alebo po tréningu?

60 Seconds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Kedy zaradiť aeróbnu aktivitu – pred alebo po posilňovacom tréningu?

Keďže rôzne štúdie ponúkajú rôzne názory, túto dilemu rieši veľa ľudí. James Grage však dáva jednoznačnú odpoveď. Ak zaradíme kardio na začiatok tréningu, uškodí to neskoršej silovej časti: telo sa unaví a nedokáže už podať maximálny výkon… Po druhé, svaly sú metabolicky aktívne tkanivo, čo znamená, že spaľujú energiu. Čím viac svalovej hmoty človek má, tým viac energie spáli aj v stave pokoja. Svaly vyčerpané kardiom však už nedokážu naplno využiť potenciál na budovanie hmoty a preto ich celkový metabolický efekt bude menší. Po tretie, silový tréning využíva zásoby glykogénu vo svaloch, čím vytvorí ideálne prostredie na spaľovanie tukov, ktoré sú hlavným zdrojom energie počas aeróbneho tréningu. Ak by ste však začali kardiom, telo by zbytočne spálilo glykogén, ktorý by potom chýbal na pokrytie nárokov silového tréningu.

 

Predchádzajúce tipy