Nástin historie vzpírání (3)

| KRONIKU M&F ONLINE připravuje JOSEF ŠVUB

Soutěže.

Stahr, Jagendorfer, Türk

 Vzpírání - Walz

 Vzpírání - markýz Pallavicini

markýz Pallavicini