Nástin historie vzpírání (5)

Rusko

Poctu být prvním mistrem budoucí vzpěračské velmoci si v roce 1897 vysloužil petrohradský silák Guido Meyer (1876-1942, psán také Quido a Meier). V době svého triumfu měl 21 let a váhu 117,6 kg.

První všeruský šampionát byl uspořádán ve dnech 15 – 26. dubna 1897 v Michailovské aréně ve St. Petersburgu. Startovalo 5 závodníků, kteří vzpírali na rozborné čince s neotáčivou osou.

Francie

Historicky první národní přebor ve vzpírání se konal v roce 1901 v Molierově cirku v Paříži, kde zvítězil Alexandre Maspoli (1875-1943). Výsledky nejsou k dispozici, podle výkonů z roku 1902 lze soudit, že MOHL vzepřít pravou paží asi 85 kg, nadhodit dvě jednoručky společné váhy 120 kg a soupažně nadhodit 130 kg.

Itálie

Dne 2. května 1897, v sále klubu Club Atletico Milanese, uspořádal markýz Monticelli Obizzi první italské mistrovství ve vzpírání. Třetí byl Tulio Camilloti, druhý Aldo Broca a vítězem Enrico Scuri (1868-1935); zatlačil 110 kg a nadhodil 120 kg.

Enrico Scuri

Enrico Scuri

 

Španělsko

Mistrovství Španělska 1908: Vítěz Arturo Gnauck (157 cm, 78 kg) vytlačil soupažně 100 kg, trhem zvedl 90 kg a nadhodil 115 kg; v jednoručních disciplínách v tomto pořadí 50 kg – 65 kg – 75 kg (pravá paže).

Maďarsko

Amatérské přebory Maďarska se konaly v prosinci 1909 v Budapešti. Protože šampión Weiss přešel k profesionálům, titul připadl na Paula Petöho s výkony 71 kg v trhu pravou paží, 68 kg levou paží a 111 kg soupažně.

Zdvih jednou paží

Zdvih jednou paží

 

Odbočme na moment do USA. První americká sportovní organizace, slavná AAU (Amateur Athletic Union), byla ustavena v roce 1868 tehdejšími členy výboru dr. G.B. Winshipem, W.B. Curtisem, H.E. Buermeyerem a J.C. Babcockem.

Některé autority tvrdí, že počátkem vzpírání v USA byly veřejné demonstrace síly G.B. Winshipa kolem roku 1860 v Bostonu. Doktor dokázal vytlačit dvě 45 kg činky, s popruhy přes ramena nadzvedl náklad 1180 kg a jednou paží vyrazil nad hlavu 81,7 kg, což je zřejmě jeden z nejranějších vzpěračských rekordů vůbec.

Winshipa poněkud zastínil známější W.B. Curtis, zvaný „Otec Bill,“ jenž roku 1859 v Chicagu provedl jednu z prvních doložených ukázek přemístění a nadhozu, když zvedl k ramenům a vyrazil dvě činky po 45,4 kg.

 

Arthur Saxon

Arthur Saxon

 

Thomas Topham

Thomas Topham