Pocta průkopníkům: Harry Gelbfarb

Kořeny organizovaného vzpírání v Německu lze vysledovat nazpátek do roku 1879, kdy silák a zápasník Carl Abs založil v Hamburku spolek Vandesbecker Athletenclub. První zmínky o bodybuildingu z přelomu 19. a 20. století pocházejí od autora knih o cvičení s činkami a majitele školy tělesné výchovy v Aslebenu, Theodora Sieberta (1966-1961). Sem rovněž patří i jména známých svalovců Eugena Sandowa a Lionela Strongforta (Maxe Ungera) z Berlína. Za praktického zakladatele hnutí můžeme posléze označit vídeňského rodáka a obdivuhodného weltmana Harryho Gelbfarba (*5. října 1930).

Harry Gelbfarb - rok 1955
Harry Gelbfarb – rok 1955

Protože jej v roce 1959 nenechali startovat na mistrovství Evropy v italském Turínu, reagoval tím, že se členy klubu promptně založil jakousi první německou federaci DKB (Deutschen Körperbildungs-Bund). Krátce poté převzal vedení federace, přejmenované na BDB (Bund Deutscher Bodybuilder), mnichovský podnikatel narozený ve Vídni Rolf Putziger. Při zakládání DKV (Deutsche Kraftsport Verbandes) v březnu 1966 se Gelbfarb seznámil s Arnoldem Schwarzeneggerem, což vnáší do děje ironický podtext: Zakladatelé německého bodybuildingu byli vlastně Rakušané!

Kvůli názorovým rozepřím s Putzigerem koncem 60. let m.s. Gelbfarb z federace odešel. Následně pokračoval v podnikání na domácí půdě, provozoval několik tělocvičen a rehabilitačních center ve Schweinfurtu, Würzbugu a Norimberku. V roce 1983 se vrátil do Kalifornie a v San Clemente otevřel fitness-centrum, v 90. letech m.s. trénoval s Arnoldem v proslulé World Gym v Los Angeles. Zbytek života strávil opět doma (kde byl vlastně doma?) a zemřel ve městě Zell u Schweinfurtu dne 27. května 2005 ve věku 74 let. Sportovní vědec Jürgen Geissling ocenil Gelbfarbovy zásluhy o kulturistiku slovy: „Kdyby Friedrich Ludwig Jahn nevymyslel gymnastiku, kdyby gymnastika nepřijala vzpírání, kdyby Siegmund Klein nebyl členem gymnastického klubu a později majitelem tělocvičny, a kdyby jednoho dne Gelbfarb nepřišel za Kleinem a nenaučil se u něho základům posilovacího tréninku, možná by se do Německa nikdy nevrátil a nezahájil zde éru moderního sportu.“

Německá federace DBFV zařadila Gelbfarba v roce 2010 do své Síně slávy.

Harry Gelbfarb v USA
Harry Gelbfarb v USA

Harry Gelbfarb na vojně
Harry Gelbfarb na vojně

Harry Gelbfarb ve studiu
Harry Gelbfarb ve studiu

Harry Gelbfarb a Elly
Harry Gelbfarb a Elly

Harry Gelbfarb s Elly
Harry Gelbfarb s Elly