Potréninkové proteiny

Tři součásti nejúčinnějšího potréninkového koktejlu

Syrovátkový izolát a koncentrát se považují za nejlepší zdroje bílkovin po tréninku. Syrovátka poskytuje aminokyseliny svalům, ty se po tréninku rychle začínají regenerovat a jejich růst se stimuluje syrovátkovými aminokyselinami. Ale k maximalizaci procesů regenerace a stimulace svalstva nestačí, když užíváme pouze izolát nebo koncentrát ze syrovátky. Kombinace syrovátkových zdrojů bílkovin s kaseinem vstřebávání těchto aminokyselin do svalů zlepšuje a urychluje.

► Syrovátkový koncentrát a izolát

Pod pojmem syrovátkový koncentrát si můžeme obvykle představit prášek, který obsahuje 80 % syrovátkové bílkoviny, zatímco izolát ze syrovátky je rafinát s obsahem bílkovin 90 % a více. Přestože koncentrát tolik bílkovin jako izolát neobsahuje, účinné frakce syrovátkových peptidů poskytují oba dva zdroje, takže mají téměř stejnou nutriční a biologickou hodnotu.

► Hydrolyzát syrovátky

Syrovátkové bílkoviny lze laboratorně naštěpit tzv. hydrolýzou, aby se ještě lépe a rychleji vstřebávaly.  Hydrolýza je proces, při němž se štěpí vazby v proteinových řetězcích za vzniku menších útvarů, které se nazývají peptidy. Tím se ulehčí trávicímu systému, který tyto předem porušené vazby už nemusí štěpit. Tím dojde k rychlejšímu vstřebání a absorpci stavebních látek do svalů. Toto zvýšení tempa vstřebávání je důležité, protože právě na něm záleží, s jakou dynamikou bude po tréninku celý proces svalového růstu probíhat.

► Kasein

Kasein tvoří v žaludku jakési vícevrstvé hrudky, které jsou postupně exportovány do střevní části trávicího traktu. Tím se z nich pozvolna a dlouhodobě uvolňují kaseinové peptidy a nepřetržitě putují ke svalovým buňkám. K dispozici máme dvě formy kaseinu, tj. kaseinát (vápenatý, sodný nebo draselný) a tzv. micelární kasein, který je sice hůře rozpustný v tekutinách než kaseinát, ale zato se tráví pomaleji. Tím je dosaženo efektu postupného a dlouhodobého vstřebávání.

 

text: JIM STOPPANI, foto: M&F