Pozvánka na GP Slovakia 2019 vo fitness

V sobotu 16. 11. 2019 sa v Dome umenia v Piešťanoch koná Grand Prix Slovakia. Pohárová súťaž Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja vo fitness, bodyfitness, bikini fitness a wellness fitness žien je nominačnými pretekmi, na ktorých sa definitívne rozhodne o zložení slovenskej reprezentácie na nadchádzajúce MS vo fitness IFBB, ktoré sa v dňoch 30. 11. až 1. 12. uskutočnia v Bratislave.

PROPOZÍCIE

A/ Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ: z poverenia VV SAFKST Spartan Academy
Miesto konania: Dom Umenia, Piešťany
Dátum konania: 16. november 2019
Prihlášky: Zástupcovia klubov posielajú prihlášky najneskôr do 10. novembra 2019 prostredníctvom Informačného systému SAFKST cez účet klubu https://www.safkst-info.sk/ (pri problémoch s prihlasovaním kontaktujte Jozefa Benča, 0905 264 870)
Tel. kontakt: Nikola Primorac, 0902 869 152
Stravovanie: na vlastné nákladyhttps://www.safkst-info.sk
Úhrady: Cestovné náklady a ošatné rozhodcov a delegáta hradí SAFKST, ostatní sa zúčastňujú na súťaži na vlastné náklady.

 B/ Technické ustanovenia
Predpisy: súťaží sa podľa platných poriadkov a pravidiel platných od 31. 3. 2018
Podmienky štartu:
a/ platná licenčná karta SAFKST
b/ nalepená členská známka SAFKST za rok 2019
c/ včas zaslaná prihláška, neprihlásení nebudú mať možnosť štartovať
d/ lekárske potvrdenie od všeobecného lekára (nie staršie ako 1 rok)
Námietky: podávajú sa s vkladom 10 €; o ich oprávnenosti rozhodne odvolacia komisia v zložení – hlavný rozhodca, delegát SAFKST, riaditeľ súťaže

Kategórie:
1. bodyfitness do 163 cm
2. bodyfitness nad 163 cm
3. fitness do 163 cm
4. fitness nad 163 cm
5. bikini fitness do 160 cm
6. bikini fitness do 164 cm
7. bikini fitness do 169 cm
8. bikini fitness nad 169 cm
9. wellness fitness – open

 C/ Zbor činovníkov
Riaditeľ súťaže: Nikola PRIMORAC
Sekretár súťaže: Mgr. Mária PRIMORAC
Hospodár:
 Mgr. Mária PRIMORAC
Vedúci pretekárov: Petra MITAŠOVÁ
Zdravotná služba: Šimon PORGESZ
Hudobná réžia: technik Dom Umenia
Moderátor: Dalibor Bíro

 D/ Predbežný časový rozpis a harmonogram súťaže
9.45 – 10:00 … zraz rozhodcov
10.00 – 12.00 … prezentácia
12.15 – 12.45 … porada rozhodcov
od 13.00 … semifinále a finále jednotlivých kategórií

 F/ Rôzne
Ocenenie: finalisti – poháre, diplomy, vecné ceny od sponzorov
Hudobný sprievod: Každá súťažiaca vo fitness odovzdá pri prezentácii CD alebo USB s hudobným podkladom pre voľnú zostavu, na ktorom môže byť len jedna skladba.
Vstup na súťaž: 10.00 €, rozhodcovia SAFKST voľný vstup po predložení preukazu rozhodcu
Upozornenie: Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov uložené v šatniach. Za znečistenie priestorov pretekármi môže byť uložená sankcia 50 €.
Zmluvní partneri SAFKST: AllStars, FIT PLUS, Pengym, Tetras, ATP, MUSCLE&FITNESS, WEIDER