Pozvánka na trojboj do Terchovej

SAST Pohár Terchová

SAST Pohár Terchová

SAST – Slovenská asociácia silového trojboja

Propozície – Pohár v Terchovej s medzinárodnou účasťou v drepe , tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu / RAW – EQMožnosť zapísania svetového a európskeho rekordu GPC

A. Všeobecné ustanovenia:

Usporiadateľ: Športcentrum Žilina ( z poverenia SAST – Slovakia )
Dátum konania: 24.-25.Novembra 2018
Miesto konania: RIC – Terchovec. Sv. Martina 1500, Terchová 013 06 http://www.terchovec.eu/
Charakter súťaže: Medzinárodný vianočný pohár v drepe, tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu / RAW – EQ
Informácie: Ján Siska email.: sportcentrumza@gmail.com tel.: +421 915 847 156
Prihlášky: zasielať najneskôr do 31.10.2018 online https://goo.gl/SFBCJc
prihláška musí obsahovať meno a priezvisko pretekára, dátum narodenia, vekovú kategóriu , disciplínu , veľkosť trička
Štartovné: výška štartovného je 25 €
každá ďalšia disciplína 15 €
Uhradiť najneskôr do 31. Októbra 2018 na účet
2859584351/0200 VUB Žilina
Číslo účtu: v tvare IBAN : SK1302000000002859584351
BIC: SUBASKBX
v poznámke pri platbe treba uviesť meno pretekára
po 31.10.2018 budú akceptované prihlášky len s pokutou 50 €
štartovné nie je možne platiť na mieste.

B. Technické ustanovenia:

Predpis: Súťaži sa podľa pravidiel silového trojboja GPC a týchto propozícií
Štartujú: všetci pretekári, ktorí budú prihlásený a budú mať zaplatené štartovné do 31.10.2018
Muži a ženy všetkých vekových kategórii s vybavením/EQ a bez vybavenia/RAW/
Vekové kategórie: DORASTENCI, JUNIORI, OPEN, MASTERS a ŽENY
Podmienky štartu: Včas zaslaná prihláška, uhradené štartovne a podpísaný formulár o štarte na vlastnú zodpovednosť
Protesty: Podávajú sa riaditeľovi súťaže s vkladom 20 €

C. Zbor činovníkov

Riaditeľ súťaže: Ján Siska ml.
Zástupca riaditeľa súťaže: Peter Funtík
Moderátor: ?
Zdravotník : Eva Androvičová
Nakladači: Športcentrum Žilina
Sekretariát : Danka Barčiaková
Zapisovatelia: Luděk Kalenský, Kristína Barčiaková
Odvolacia komisia: Riaditeľ súťaže

D. Zbor rozhodcov

1. Medzinárodný SVK
2. Medzinárodný SVK
3. Medzinárodný …..
4. Medzinárodný …..
5. národný ….
6. národný ….
7. národný ….

E. Časový harmonogram

Prezentácia a váženie: 23.11.2018 – 17:00 – 19: 00 pretekári, ktorí štartujú v sobotu
24.11.2018 – 07:00 – 09:00 pretekári, ktorí štartujú v sobotu
24.11.2018 – 17:00 – 19: 00 pretekári, ktorí štartujú v nedeľu
25.11.2018 – 7:00 – 09: 00 pretekári, ktorí štartujú v nedeľu
Začiatok súťaže 24.11.2018 10:00 hod
25.11.2018 10:00 hod

F. Tituly a ceny:

Vyhodnotenie
– pohár pre najlepší na body v kategórii dorast , junior, muži, masters , ženy
– najväčšieho výkonu v každej disciplíne bez rozdielu váhy , veku a pohlavia
Pre všetkých pretekárov sú pripravené diplomy a tričká

G. Rôzne:

Vzhľadom nato, že organizátor nemôže poistiť účastníkov súťaže, je každý z účastníkov povinný zaistiť si vlastné
poistenie začo zodpovedá vedúci jednotlivých klubov. Pri vážení každý pretekár podpíše prehlásenie, že štartuje na vlastnú
Zodpovednosť bez ktorej nebude pripustený k súťaži. Na vyhlásení výsledkov, ktoré budú po ukončení súťažného dňa sa
musia zúčastniť všetci súťažiaci pretekári a to v športovom úbore.

H. Možnosť ubytovania napríklad :

http://www.hotelfatra.sk

http://www.hotel-terchova.sk

http://www.terchovavratna.sk/ubytovanie-terchova/penzion-festa

 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť propozície
Propozície spracoval: Ján Siska Schválil: Prezident SAST Ľuboslav Velgos