Je zvyšovanie cien vo fitness centrách akceptovateľné?

Prevádzkovatelia fitness centier a centier voľného času sú pod tlakom prudko sa zvyšujúcich nákladov. Po drakonických obmedzeniach spojených s nariadeniami vlády tak prichádza ďalšia rana pre tento sektor. Do akej miery je premietnutie zvýšených prevádzkových nákladov do cien jednorazových vstupov a permanentiek cvičencami akceptovateľný? Čo sa dá popri zvyšovaní cien ešte robiť?

Mnohí prevádzkovatelia fitness centier ešte pociťujú, že počet členstiev sa nevrátil na úroveň pred pandémiou. Po obvykle slabej letnej sezóne do toho prichádza vlna inflácie spojená s výrazným nárastom cien energií, a preto je len otázkou času, kedy budú prevádzkovatelia nútení preniesť aspoň časť týchto nákladov na spotrebiteľov – na svojich členov, aby zabezpečili svoju životaschopnosť. Prevádzkovatelia si ale zároveň kladú otázku, do akej miery by tento krok znížil ich konkurencieschopnosť v dlhodobom horizonte.

V Českej republike a ani na Slovensku zatiaľ nebola vykonaná žiadna štúdia ohľadom citlivosti členov na zvýšenie cien jednorazových vstupov a permanentiek. Avšak, zaujímavé výstupy naznačuje prieskum „Price Rise Sensitivity Report“ od Leisure-net, ktorý bol vykonaný v júli 2022 na vzorke respondentov v Spojenom kráľovstve.

 

Podporili by členovia finess centier zvýšenie cien?

Prieskum „Price Rise Sensitivity Report“ sa zaoberá citlivosťou na rast cien podľa typu klubu (prémiový, nízkonákladový, miestny a nezávislý) a tiež podľa veku, pohlavia, regiónu a frekvencie cvičenia. Respondenti dostali otázku, ako by vnímali zvýšenie cien o 5, 10, 15 alebo 20% z ich aktuálneho členského poplatku vo fitness centre.

Celkovo 42% respondentov, ktorí využívajú verejné fitness centrá a 33 percent členov privátnych fitiek (s uzavretou komunitou), si neželalo zvýšenie cien. Pre tých, ktorí uviedli, že by akceptovali zvýšenie, štvrtina (25 percent) užívateľov verejných/športových centier považovala päťpercentné zvýšenie za prijateľné, spolu s 24 percentami členov súkromných nezávislých telocviční a klubov zdravia, ale prirodzene s narastajúcim percentom zvýšenia cien ich akceptácia klesá.

Ďalšie zistenia ukazujú, že mladší muži v nezávislých telocvičniach s najväčšou pravdepodobnosťou akceptujú zvýšenie cien, zatiaľ čo staršie ženy v centrách voľného času akceptujú zvýšené náklady najmenej. Prieskum tiež zistil, že 40% členov privátnych fitiek by bolo ochotných zaplatiť až o 20% viac za ich členstvo.

 

Vplyv frekvencie cvičenia

Významný podiel tých cvičencov, ktorí trénujú počas týždňa častejšie nepodporujú žiadne zvýšenie cien – 41% členov cvičiacich denne a 43% členov, ktorí trénujú niekoľkokrát týždenne.

 

Top zážitok z fitness má zásadný vplyv na akceptáciu vyšších cien

Nie je prekvapujúce, že členovia privátnych fitiek s uzavretou komunitou s väčšou pravdepodobnosťou podporia zvyšovanie cien v porovnaní s členmi verejných športových a voľnočasových centier. Avšak, je zaujímavé pozrieť sa, ako sa tieto dve skupiny líšia, pokiaľ ide o mieru ich akceptácie vyšších cien. Dá sa predpokladať, že v prípade privátnych fitiek má zážitok – atmosféra klubu pozitívny vplyv na akceptáciu vyšších cien. Preto poskytovanie top zážitkov či skúseností by malo byť prioritou každého prevádzkovateľa, bez ohľadu na verejnú alebo privátnu prevádzku, aby členovia pociťovali pridanú hodnotu a aby sa pestovala lojalita členskej základne.

 

5 odporúčaní pre prevádzkovateľov fitness centier do turbulentnej doby

Zvýšenie cien je nevyhnutnosťou pre zabezpečenie životaschopnosti fitness prevádzky. Áno, zvyšovanie cien má vplyv aj na konkurencieschopnosť, avšak ceny budú musieť zvyšovať všetci prevádzkovatelia, a preto do popredia pôjdu iné faktory, ako napríklad vytváranie originálneho zážitku cvičencov, kvalita fitness zariadení a šírka ponuky – od silového a kardio tréningu jednotlivcov, a najmä rôznorodé skupinové cvičenia, ktoré po pandemických obmedzeniach zažívajú boom na celom svete.

1. Ceny za jednorazové vstupy je potrebné zvýšiť najvýraznejšie. Zároveň by sa tak mala zdôrazňovať výhodnosť permanentiek, keďže aj tieto ceny by sa mali zvýšiť. Malo by platiť, že čím dlhšia platnosť permanentky, tým menší nárast jej ceny, ale minimálne aspoň o 5-10% v prípade permanentky s ročnou platnosťou.

2. Rozšíriť a/alebo skvalitniť paletu skupinových tréningov, pretože tie najviac vplývajú na budovanie komunity a majú zásadný vplyv na zážitok cvičencov a ich lojalitu. Tiež je dôležité dbať na kvalitu a originalitu či odlíšiteľnosť skupinových tréningov od toho, čo ponúka konkurencia v okolí, napríklad cez najmodernejší indoor cycling od ICG, výnimočný Hammer Strength Box či novú kategóriu fitness – technológiu PRAMA. Práve teraz sa vyplatí a je dôležité investovať do inovácií, keď je jasné, že ceny fitness zariadení a technológií v nasledujúcich rokoch pôjdu už iba nahor.

3. Rozšíriť cieľovú skupinu a získať nových členov, a to nielen pre vykrývanie časov mimo-špičku. Treba pamätať na to, že priemerný vek populácie v našom regióne starne a tento trend bude naďalej pokračovať aj v nasledujúcej dekáde. Preto prilákanie staršej generácie má pre prevádzkovateľov fitness centier až strategický význam. Na strane druhej, vyplatí sa vytvoriť aj podmienky pre deti, čo je cieľová skupina, ktorá inak nie je (napr. kvôli bezpečnosti) vítanou vo fitness centrách. Z tohto pohľadu je PRAMA ideálnym riešením, pretože svojou paletou 3.000 tréningov dokáže osloviť aj ľudí s nulovými skúsenosťami z fitka, staršie generácie či ľudí po zranení (napr. cvičenia zamerané na motoriku), cvičenia pre deti alebo deti s rodičmi, až po profesionálnych športovcov – jednotlivcov a teamy rôznych športových odvetví (napr. tréningy koordinácie, sily a výbušnosti).

4. Zvýšiť vyťaženosť plochy, napríklad preusporiadaním fitness zariadení a získaním priestoru pre ďalšie silové alebo kardio zariadenia, čím sa zvýši kapacita stanovíšť pri nezmenenej energetickej náročnosti (osvetlenie, klimatizácia a vykurovanie). Tiež sa vyplatí zvýšiť vyťaženosť plochy, napr. prebudovaním jedného badmintonového kurtu (viď prípadová štúdia, kde bola návratnosť investície do 3 mesiacov (!)), alebo dvoch squashových kurtov (viď prípadová štúdia David Lloyd Clubs) na cvičisko PRAMA, ktoré poskytne hodinový zážitok pre vyše dvadsať cvičencov.

5. Budovať výnimočnosť, cez poskytovanie kvalitných služieb a zážitkov pre členov, aj vďaka moderným technológiám ako indoor cycling od ICG, Hammer Strength Box či technológiu PRAMA, ktoré konkurencia v okolí neposkytuje (a po ich inštalácii u vás ani nebude môcť poskytovať z dôvodu poskytnutej protikonkurenčnej ochrany, ktorú vám poskytne výrobca).

 

HammerStrengthBox, HammerStrenght

HammerStrengthBox

ICGstudio, ICG

ICGstudio

PRAMA, fitnesscentrum, fikte, telocvicna

PRAMA

 

https://prama.fitness × https://www.lifefitness.sk