Profi soutěže v USA bez Evropanů?

Ačkoli byly z důvodu prevence šíření epidemie koronaviru v původních termínech zrušeny veletrhy Arnold Expo a FIBO, soutěžních aktivit závodníků IFBB Professional League se bezpečnostní opatření zatím nijako zásadně nedotkla. Tedy s výjimkou Arnold Sports Festivalu, jehož se nesměli zúčastnit sportovci, kteří během čtrnácti dnů před příletem do USA pobývali v Číně, Íránu, Itálii, Japonsku nebo Jižní Koreji, tedy zemích, kde v danou chvíli byly evidovány největší počty nakažených.
Nyní se však situace v tomto ohledu dost zásadně mění. Prezident Spojených států Donald Trump oznámil, že jeho administrativa zavede nová cestovní omezení a zakáže většinu cestování z Evropy do USA. Omezení začne platit v pátek 13. března a bude trvat 30 dní, tedy do 12. dubna. Vztahuje se přitom na cestující, kteří v posledních čtrnácti dnech pobývali v některé z 26 zemí schengenského prostoru, ve kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou. Osoby osvobozené od těchto omezení, například občané USA vracející se domů, budou nasměrovány na vybraná letiště, kde lze provádět zdravotní kontroly.
Pro závodníky, kteří aktuálně pobývají v některé ze zemí schengenského prostoru, je tak šance na to, že by se mohli zúčastnit soutěží profesionální ligy IFBB Governors Cup, San Diego Pro (obě 28. března), World Klash Pro, Minneapolis Pro (obě 4. dubna), Savannah Pro a St. Louis Pro (obě 11. dubna), mizivá. Znamenalo by to pro ně, že by posledních čtrnáct dnů přípravy před odletem do USA museli trávit mimo území Schengenu. Informace ze sociálních sítí pořadatelů zmiňovaných soutěží zatím nenaznačují, že by se měly závody rušit.