První a jediný: Louis Attila (2)

Ludwig Durlacher se narodil 2. července 1844 v Karlsruhe v Badensku, Německo. Strávil jsem dost času pátráním po souvislostech mezi jménem a místem jeho narození. Ponecháme-li bokem nepřesnost ve jméně – občas bývá uváděn jako „Oscard,“ pak Durlach je předměstí Karlsruhe a poblíž se nalézá městečko Schweinfurt (Svinibrod) nach Durlach; spojitost je tedy zřejmá, jako když se někdo jmenuje „Pražák“ nebo „Hradecký.“

Badensko, historický stát na řece Rýn, bylo původně samostatné velkovévodství. Karlsruhe založil roku 1715 markrabě Karl-Wilhelm III. a dodnes tam mají „Durlacher Allee.“ Durlacherů byste našli bezpočet, na internetu například Louis Durlacher, pedikér královny Anglie (cca 1845), roku 1823 se narodil jistý Montague Durlacher, v Baden-Badenu se roku 1928 narodil spisovatel Gerhard L. Durlacher, roku 1946 otevřeli v New Yorku „Durlacher Brother´s Gallery“ a roku 1959 jel na Tour de France Rakušan Richard Durlacher.

attila_leden.jpg

To vše je hezké, leč znamená málo, protože náš Durlacher se už v roce 1863 přejmenoval na Attilu; původně se myslelo, že se chtěl pouze odlišit a převzal jméno hunského dobyvatele, zvaného Bič boží, protože toužil také dobývat a vítězit (přemohl slabost tím, že ukázal mužům cestu k velké síle), nicméně v jeho sešitě s poznámkami a výstřižky, jakémsi památníku (vlastní jej Todd-McLeannova sbírka v Texasu) stojí, že Attila bylo dívčí jméno jeho matky a on ji tak chtěl uctít. Některé prameny dokonce připisují jeho matce vzdálený původ od Attilova rodokmenu. Mimochodem, v řeči Hunů se Attila často vyslovuje jako „Atli,“ tedy železo; v němčině existuje pro Attilu forma Eitel.

Už poněkud předbíhám souvislosti, ale na imigračním záznamu z 18. srpna 1893, který jsem díky internetu vykutal v registru Ellis Islandu v New Yorku (místo, jímž museli projít všichni přibyvší do USA), je uvedeno, že přijel druhou třídou na lodi Coleridge z Brazílie (?), měl 4 velké kufry, udal německou národnost, nikoliv ale adresu ani povolání, a svůj věk přiznal jako 39 let, přestože již překročil stáří 49 let. Proč to všechno se již nikdy nedozvíme.