Roztržka medzi IFBB a NPC v USA

V oficiálnej správe zo 16. septembra Svetová federácia kulturistiky IFBB informovala, že NPC (National Physique Committee) bola dočasne suspendovaná z IFBB a je predmetom vyšetrovania na základe podozrenia, že porušila stanovy a pravidlá IFBB. NPC je najväčšia amatérska kulturistická asociácia v USA, uznaná IFBB, ktorá v každej krajine uznáva len jednu nástupnícku organizáciu.

Oficial Notice 768x656

IFBB official announcement 790x1024

Zatiaľ nie je známe, že ako to ovplyvní tradičné súťaže organizované v Európe. Pravdepodobne však klesne počet súťaží, na ktorých bude možné profesionálnu licenciu získať.