SAFKST: Pravidlá pre pretekárov v kategórii „Začiatočník“ vo fitnes a kulturistike

Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja
Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť 10. 10. 2019 a platia až do odvolania.

Článok 1:
« Pravidlá sú určené pre začínajúcich pretekárov/ky, ktorých výkonnosť nie je vysoká, alebo ešte nesúťažili na žiadnej súťaži organizovanej pod hlavičkou SAFKST.
« Športovci, ktorí prvýkrát súťažili na súťažiach organizovaných pod hlavičkou SAFKST a neumiestnili sa do 6. (šiesteho) miesta, môžu štartovať v kategórii Začiatočník.

Článok 2:
Rozdelenie pretekárov/iek
Podľa veku:
1. dorastenci/ky: od 14 rokov do 18 rokov (vrátane – do 31. 12. v roku, v ktorom dovŕšili vek 18 rokov)
2. juniori/ky: od 15 rokov do 23 rokov (vrátane – do 31. 12. v roku, v ktorom dovŕšili vek 23 rokov)
3. muži, ženy: bez obmedzenia
Možnosť súťažiť v iných vekových kategóriách majú:
1. dorastenci/ky môžu súťažiť aj v kategórii juniori/ky
2. juniori/ky môžu súťažiť aj v kategórii muži/ženy

Článok 3:
Strata štatútu začiatočník
1. Po uplynutí doby 12 mesiacov od prvej súťaže v kategórii začiatočník, na ktorej sa aktívne zúčastní.
2. Ak na súťaži v kategórii začiatočník získa 1. miesto.
3. Ak na súťaži organizovanej pod hlavičkou SAFKST v inej kategórii ako začiatočník dosiahne finálové umiestnenie.
4. Športovci/kyne, ktorí súťažili v súťažnej disciplíne fitnes detí, môžu súťažiť v kategórii začiatočník len v inej súťažnej disciplíne ako fitnes.

Článok 4:
Pravidlá súťaženia
1. Súťaží sa podľa platných pravidiel súťažných disciplín vetvy fitnes a kulturistika, ak bude na súťaži organizovanej pod hlavičkou SAFKST otvorená aj kategória začiatočník, v akejkoľvek súťažnej disciplíne vetvy fitnes a kulturistika.
2. Súťažiaci do 23 rokov v kategórii začiatočník môžu súťažiť v jeden deň aj v kategórii junior a senior, ale len v rovnakej súťažnej disciplíne.
3. Súťažiaci v kategórii začiatočník nemajú nárok na účasť na medzinárodných súťažiach.

Vypracoval: ŠTK
Schválil: VV SAFKST dňa 10. 10. 2019