Síla z minulosti: Peter Zebić

ZebicDnes už internet používá téměř každý – na dopisování s přáteli, k vystavení své osobnosti nebo kvůli hledání informací o čemkoliv (třeba jaký mají mít tlak a profil zimní pneumatiky). Během takového vyhledávání na mne jednou vyjuklo jméno Peter Zebić, v mozku sepnuly nějaké kontakty a už jsem listoval svazkem Davida Webstera Sons of Samson, který používám k ověřování referencí o profesionálních silácích historie.

Webster uvádí: „Peter Zebits (Zebich) ze Srbska vystupoval v americkém Clevelandu kolem roku 1910.  Držením za obruče i v zubech zvedal těžké sudy, ohýbal železo a vzpíral, přičemž nechával diváky testovat všechna závaží. Jeho show trvala 2 hodiny. Zebić  měřil 183 cm a vážil 91 kg.“

To je pro mne až moc stručné, a když už jsem v Kronice M&F ONLINE uvedl profil jeho krajana Matijeviće (v červenci 2011), dal jsem si za úkol představit i Zebiće.

Nejprve drobet historie. První významná vlna emigrantů ze Srbska do Ameriky ve 30. letech 19. století našla nový domov v oblasti New Orleans. Byli to obchodníci a námořníci z adriatického pobřeží Jugoslávie, Dalmatinci a Srbové z Černé Hory. Někteří během zlaté horečky v roce 1849 odešli do Kalifornie, další se vydali do průmyslového středozápadu. Ke hledačům zlata se přidali lidé ze zemí Rakousko-Uherské monarchie (Bosna-Hercegovina, severní Jugoslávie). Jejich velké rodiny a téměř klanové společenství jim pomohly vyrovnat se s nástrahami tehdy široce otevřeného Západu.

Petar Zebić se narodil v městečku Hrvatska Kostjanica (Chorvatsko) roku 1877. Asi hodinu cesty odtud leží Vrgin Most, odkud pocházejí Srbové žijící dnes ve městě Aliquippa v Beaver County (stát  Pennsylvánia), patřícího do oblasti Pittsburghu.

Tohle uvádím proto, že hodně vzpomínek na Zebiće pochází právě od těchto pamětníků. Podle nich Zebić přijel do Ameriky roku 1911 a objížděl srbské osady s ukázkami síly. Na plakátech se uváděl jako „profesor“ a „největší atlet na zemi,“ nabízející závratnou sumu 5 tisíc dolarů každému, kdo by jej přemohl. K jeho číslům patřilo zadržování opačného tahu několika párů koní sepnutýma rukama, zvedání koní a čehokoliv těžkého. Svoje dlouhé vlasy prý přivázal k soudku plného piva, zvedl jej a točil v kruzích kolem hlavy. Těžší sud zvedl v zubech (zřejmě ovinutý provazem a s náustníkem), železný pás si ovíjel kolem paže jako pružinu. Stiskem zubů nadzvedl nad zem jídelní stůl. Svaly na pažích měl údajně tak tvrdé, že ostrý nůž spuštěný špičkou dolů na jeho biceps z výšky několika stop se neškodně odrazil nahoru! V Aliquippě byl Zebić okolo roku 1935, rok předtím nebo potom rovněž vystupoval ve Vancouveru v Kanadě. Silák obvykle chodíval ve vojenské uniformě a vysokých kožených holínkách. Mezi usídlenci Zebić nabyl statut srbského Paula Bunyana (silní dřevorubec z amerických pohádek), což dál potvrzovala i zažitá fráze vyslovovaná tehdy, když někdo předváděl sílu: „Kdo myslíš že jsi, Peter Zebić?“

Smrt stáhla oponu za jeho životem v Clevelandu roku 1947.