Síla ženských svalů (2)

silaky_001-cymbarka.jpgMazovská kněžna Cymburgis (též Cymburka, Cymbarka, asi 1394-1429), pozdější manželka rakouského vévody Arnošta Železného z dynastie Habsburků, byla podle letopisů krásná a mimořádně silná žena. Říkalo se o ní, že zatloukala hřebíky holou rukou, lámala podkovy, drtila dvěma prsty vlašské ořechy a trhala pancíře jako papír, což dosvědčuje H. Sienkiewicz v eposu Křižáci.

Polská kněžna Anna, manželka mazovského knížete Janusze II (vládl 1471-1495), vůbec nebyla svému choti jen pro okrasu. Silné lovecké tesáky prý lámala rukama jako chléb, a jak píší kronikáři, lépe z luku střílela, nežli jehlou vládla. Panna Cieńská, dcera slavného polského siláka Martina Cieňského, zase jednou ručkou chytala dva statné chlapy a lehce jimi ve vzduchu potřásajíc, vyhazovala je z oken.

silaky_002.jpg

Lidé už od 16. století obdivovali silné ženy, předvádějící triky na trzích a lidových slavnostech. Silačky zvedaly závaží připevněné na vlasy, pohazovaly s těžkými železnými koulemi, podepřené za chodidla a krk vleže na dvou židlích držely na břiše několik mužů. Později se objevily „ženy – živé kanóny,“ číslo, v němž bylo vystřeleno z hlavně děla, připevněného na ženina záda. Objevily se i vzpěračky, vyzývající mužské diváky k opakování zdvihu, což většinou skončilo pouhým nadzvednutím činky nad zem. Jiné ženy držely na provaze pár koní, zvedaly kočáry, rukama trhaly tlusté fascikly papíru a tančily až se třemi muži na ramenech. Mimochodem používání živé váhy se vždy setkávalo s největším údivem.

silaky_003.jpg

V londýnské publikaci z roku 1724 byla ohlášena slavná „Female Italian Samson“ s číslem, v němž jí na záda naložili velký mramorový blok o váze 900 až 1300 kg a ona jej bez pomoci paží odhodila dva metry daleko. Londýnský deník z prosince 1751 píše o vystoupení „Little Woman from Geneva.“ Silačka na sobě mimo jiné držela 5-6 mužů, nebo nesla na těle kovadlinu, do níž bylo bušeno perlíky. V Paříži se roku 1754 uskutečnila exhibice silaček (Les Femmes Fortes), které se položily krkem a patami na dvě židle a nechaly si na břicho naložit ohromné váhy. Okolo roku 1880 začaly pravidelnější zprávy o ženách s neobvyklou silou publikovat noviny National Police Gazette; tato tiskovina vydavatele Richarda K. Foxe nejvíc ovlivnila rozvoj profesionálního siláctví mužů i žen v Americe i zbytku světa (viz rytina Minervy).

silaky_police_gazette.jpg