Silák s mečem „Grutte Pier“

Popsal jsem již životy a válečnické výkony hrstky přírodní silou i postavou obdařených mužů z raného středověku, a dnes k nim přidávám bojovníka, piráta a lidového hrdinu z Fríska (Frieslandu), provincie na severu Nizozemska. Žil v letech 1480 až 1520. Než jménem Pier Gerlof Donia byl známější jako „Grutte Pier“ a „Lange Pier,“ latinsky pak „Pierius Magnus.“

Přezdívky se týkají Gerlofovy obrovité postavy, jeho život je spíše legenda, nicméně nepochybně existoval. Historik Conrad B. Huet píše, že to byl „…chlapík vysoký jako věž a silný jako býk, tmavý, širokoplecí, s dlouhou černou bradou a knírem. Tento přirozený šprýmař se shodou nepříznivých okolností změnil na děsivého násilníka.“

pier01.jpg

Jeho vesnici přepadla v roce 1515 tlupa saských žoldáků, vypálila domy a zabila Pierovi ženu. Jako odvetu Pier zahájil záškodnickou válku proti jejich pánovi, vévodovi Georgovi, sloužícímu burgundským šlechticům, pirátským způsobem zajal téhož roku 28 holandských lodí a sám sebe nazval „Král Frísů.“ Protože situaci nezměnil, po mnoha bojích a srážkách se stáhl do ústraní a skonal na lůžku 18. října 1520. Tvrdí se, že poprvé vyslovil fríský slogan „Leaver dea as slaef “ (Lepší mrtvý než otrok).

pier02.jpgVe fríském muzeu v Leeuwardenu ukazují meč, údajně kdysi patřící Pierovi; je dlouhý 215 cm a váží 6,6 kg. Máchal prý s ním tak skvěle, že jedním sekem srazil naráz hlavu několika lidí (otázkou je praktické provedení – čekali snad v řadě?). Dokázal rovněž mezi třemi prsty ohnout drobné mince.

Legendy jej popisují jako neobvykle mohutného muže, vysokého nejméně sedm stop (213 cm), což dokazuje i dochovaná veliká přilbice a kyrys, podle nichž mohl vážit až 190 kg. Podle lidových vyprávění se sám zapřáhl do pluhu a oral půdu, nebo jednou paží zvedl nad hlavu koně. Jednou poslali pět žoldáků, kteří jej měli zavraždit: „Pier oral pole staromódním pluhem z dřevěného trámu. Jakýsi cizinec se jej zeptal Hej, víš kde žije Grutte Pier? Obr prý vypřáhl koně, popadl pluh pravou rukou, zvedl jej a ukázal jím k domu. Pak řekl Žije tamhle. Druhou rukou se udeřil do prsou se slovy A tady stojí.

Pověst říká, že žoldáky zabil ve vesnici Kimswerd a místo je dodnes známé jako Fiveval (Five fall), neboť všech pět zůstalo mrtvých na zemi.