Vianočná cena v silovom trojboji (SAKFST)

l text: IVETA JURČÍKOVÁ l foto: RONNIE.cz

VÝSLEDKY