Senioři a posilování

Senioři a posilování

Nikdo není tak starý, aby se nemohl těšit z výhod silového tréninku. Potvrdily to výzkumy vědců z lékařské fakulty University of Vermont v Burlingtonu. Podle článku v Journal of Applied Physiology výzkumníci studovali třicet starších žen se srdečně-cévní poruchou o průměrném věku 70 let, které chodily do posilovny. Srovnávali jejich kvalitu života s jinými nemocnými ženami, které nebyly fyzicky aktivní. Zjistili, že ženy, které posilovaly, si zlepšili kondici dolní i horní poloviny těla a zlepšila se i jejich vytrvalost a koordinace. Podle speciálního kondičního testu se zlepšily též parametry jejich fyzické kondice o 24 %, zatímco u skupiny, která necvičila, pouze o 3 %. Test obsahoval i zcela běžné aktivity, jako nakupování, chůzi do schodů atd., které starší člověk potřebuje k zachování potřebné nezávislosti a udržení kvality života, na kterou byl zvyklý.

A, propo. Víte, že v USA představují osoby starší 50 let, které navštěvují fitcentra, celých 55 % všech návštěvníků fitness center? Jak je tomu asi u nás? foto: CORY SORENSEN