Dřepy s výskokem

l text: CHRISTOPHER M. LOCKWOOD l foto: archiv M&F

 Stůjte rovně s chodidly od sebe vzdálenými o něco více, než je šířka ramen. Špičky nohou směřují vpřed nebo mírně stranou.

  •  Záda jsou stabilizována v přirozeném zakřivení, váha spočívá na patách. Kolena a kyčle se pokrčují, čímž se hýždě přibližují směrem k zemi. Právě když máte stehna rovnoběžná se zemí, zaujali jste startovní polohu.
  •  Silně se napřimujte v kyčlích, kolenou a kotnících v rámci jednotné explozívní kontrakce, což způsobí odlepení chodidel od podlahy. Cílem vašeho snažení je zisk co největší výšky nad podlahou. 
  • Jakmile se chodidla vrátí na podlahu a špičky se dotknou země, absorbujte dopadový ráz s postupným zaujetím polohy v dolní části dřepu. Cvik opakujte bez přestávky. (Po prvé se můžete v dolní poloze na chvíli zastavit, aby jste udrželi rovnováhu a stabilitu.)
  •  Jestliže vykonáváte cvik s činkou, neměla by její žerď ztratit kontakt s trapézy. Pokud k tomu dojde, riskujete zranění. V žádném případě nezkoušejte používat činku těžší, než je 40 % vašeho maxima ve dřepu, protože výsledkem takové snahy by byla ztráta rychlosti pohybu a zhoršení kvality vykonávaného cvičení.