Každá ôsma žena

Ôsma žena

Každá ôsma žena ochorie počas života na rakovinu prsníka, konštatoval nedávno americký National Cancer Institute, čím upravil svoju predošlú prognózu, ktorá hovorila o jednej žene z deviatich. Rozdiel neznamená, že sa situácia dramaticky zhoršuje. Údaj jedna z ôsmich reprezentuje pravdepodobnosť za celý život, kým údaj jedna z deviatich sa vzťahoval na ženy do 85 rokov. Kombinácia zvyšujúceho sa počtu žien nad 85 rokov a s vekom stúpajúceho rizika ochorenia má za následok, že v určitom veku ochorie na rakovinu prsníka vyššie percento žien. Hoci nie je vo vašich silách úplne vylúčiť možnosť vzniku ochorenia, pravidelné samovyšetrovanie prsníkov, lekárske kontroly a mamografické vyšetrenie umožňuje odhaliť ochorenie v počiatočnom štádiu, kedy je vysoká pravdepodobnosť vyliečenia.

foto: M&F