Coleman o bolesti svalov

l text: RONNIE COLEMAN l foto: CHRIS LUND

 

Všimol som si, že veľa začínajúcich, ale aj pokročilých kulturistov sa sťažuje na bolesť svalov. Tento pocit, dôkaz kvalitne odvedenej práce v posilovni, sa im potom stáva dôvodom i ospravedlnením k vynechávaniu tréningov.

Pritom bolesť predstavuje neoddeliteľnú súčasť kulturistického života a je spoľahlivým indikátorom efektívnosti tréningu. Jednoducho povedané, keď sval po tréningu bolí, vaše úsilie sa neminulo účinkom.

Samozrejme, je nevyhnutné rozoznávať medzi pozitívnou bolesťou chápanou ako následok tvrdého tréningu a bolesťou vyvolanou zranením. Rozlíšiť tieto dva druhy bolesti je jednoduché:

Bolesť ako následok zranenia totiž výrazne obmedzí vašu schopnosť používať obvyklé váhy pri nasledujúcom tréningu partie, ktorú vnímate ako bolestivú. Ak je však bolesť len dôsledkom kvalitného tréningového úsilia, budete schopný cvičiť so svojimi obvyklými váhami.

Rokmi tréningu som prišiel k záveru, že čím ste silnejší, tým menej chápete bolesť ako prekážku. Nie že by ste ju nevnímali, ale ste schopný ju potlačiť a kvalitne odtrénovať. Celá moja odysea, cez titul amatérskeho majstra sveta až k titulom Mr. Olympia bola sprevádzaná bolesťou a ja som sa ju naučil mať rád, pretože ma ubezpečovala o správnosti môjho počínania.

Vybudovanie tvrdých a voči bolesti odolných svalov vyžaduje niekoľko rokov pravidelného ťažkého tréningu.

Jednou z príčin nadmernej bolestivosti svalov je nízka frekvencia tréningov. Pri veľmi sporadickom cvičení sa svaly nikdy dostatočne neprispôsobia tréningovému zaťaženiu a vy nikdy neprekročíte začiatočnícku úroveň. Výsledkom týchto občasných „exkurzov“ do posilovne bude akurát zvýšené množstvo kyseliny mliečnej vo svaloch a následná prudká bolesť. Ťažko zaťažené svaly síce potrebujú odpočinok, ale veľa kulturistov tento fakt zneužíva k obhajobe svojich čoraz zriedkavejších tréningov.

Domnievam sa, že maximálna doba medzi dvoma tréningmi tej istej svalovej partie je týždeň, ja sám však uprednostňujem kratší časový interval. Taktiež by ste mali cvičiť aspoň štyrikrát do týždňa – opäť dávam prednosť väčším tréningovým dávkam.

Jedinou cestou k zmierneniu potréningovej bolesti je adaptovať telo na ňu. Z tohto dôvodu používajte pri jednotlivých cvikoch tréningové metódy ako sú vynútené opakovania, opakovania v skrátenom rozsahu pohybu, zhadzované série a supersérie, ktoré vám umožnia pokračovať v sérii za hranicou bolesti. K prekonaniu psychickej bariéry, ktorú bolesť v počiatkoch môže predstavovať akceptujte fakt, že tento pocit je potvrdením vášho tréningového úsilia, ktoré sa prejaví novými prírastkami na sile a objeme.

Jednoducho, naučte sa milovať bolesť.