Obrátený prístup

l text: LEE HANEY

CVIK    SÉRIE    OPAKOVANIA  Súpažný tlak pred hlavou 5 6–8 Súpažný tlak spoza hlavy 5 6–8 Upažovanie 4 10–12 Príťahy v stoji za telom 3 8–10