Potíže růstu

Potíže růstu

Už po léta používají špičkoví kulturisté cyklické střídání intenzity tréninku, aby podpořili růst svalů, regeneraci a vyhnuli se rozčarování ze stagnace. Nejde přece o to pokaždé cvičit naplno a nebrat ohledy na regenerační možnosti vlastního těla. Je lepší trénovat tak, aby nedocházelo k sekundárnímu odbourávání svalů (katabolismu) v důsledku většího či menšího přetrénování. Vědci z Yokohama City University v Japonsku nedávno objevili metodu, jak zjistit rozsah odbourání svalstva bezprostředně po silovém tréninku. Testovali ji na bicepsovém shybu. Když pokusné osoby cvičily se submaximální intenzitou (50 % maxima), naměřené hodnoty množství odbouraného svalstva v průběhu 4 hodin po tréninku byly menší, než když trénovaly s maximální intenzitou. K podobným výsledkům dospěli vědci ve studii publikované v Journal of Sports Science, kteří studovali vliv intensity cvičení na odbourání svalstva při dřepech. Zjistili, že příliš intenzivní trénink dřepů vedl k oslabení svalstva nohou v průběhu 4 dní po tréninku.

Riziko odbourání svalů po velmi namáhavém tréninku v průběhu několika dnů, následujících po cvičení, by vás mělo přivést k zásadnímu rozhodnutí. Například zda trénovat jednu partii s maximální intenzitou jen jednou týdně, anebo dvakrát týdně, a to jednou s maximální a podruhé se submaximální intenzitou. Vyzkoušejte tedy dva tréninky, jeden s maximální, druhý se submaximální intenzitou, na jednu svalovou skupinu týdně. Sval zatížíte dvakrát týdně a ještě mu poskytnete dostatečnou dobu k regeneraci, což by se mělo projevit v rychlejším růstu tohoto svalu. foto: ROBERT REIFF