DO FORMY S M&F 2010: Anna Šuttová

 

REÁLNI ĽUDIA – REÁLNE VÝSLEDKY – to je motto fotokonkurzu DO FORMY S MUSCLE&FITNESS pre kondične cvičiacich mužov a ženy každého veku. Rok čo rok mobilizuje viac ľudí ako ktorákoľvek z dnes pôsobiacich športových organizácií v tejto oblasti v ČR a SR.

DO FORMY S M&F 2010 – Anna Šuttová (VIDEO)

 

1/2010.