Tlak s činkou vsedě

l text: MICHAEL YESSIS l foto: ROBERT REIFF l ilustrace: STUART WEISS

Detailní popis dalších 73 cviků pro muže i ženy se nachází ve zvláštním vydáni MUSCLE&FITNESS – ZÁSOBNÍK CVIKŮ. Objednávky – viz M&F SHOP na úvodní straně.