Zapomenuté portréty: Mieczyslaw Krydziński

M&F číslo 11/2010 i článek o Pipasíkovi…

 

S použitím podkladů a snímků (J. Wlodarek, J. Rozmarynowski) z webové stránky www.jwip.pl