Fotky z archivu: Silák-námořník

Fotky z archivu: Silák-námořník

Na snímku z ruského časopisu HERKULES z roku 1914 vidíte portrét námořníka V. M. Kondrackého. Text uvádí, že tento amatérský sportovec zvedl dne 28. července 1913 na palubě křižníku VAJAN kotvu vážící 30 pudů a 35 funtů (cca 506 kg) a udržel ji ve vzduchu 30 vteřin. Výkon potvrdil velitel křižníku zápisem, opatřeným razítkem II. roty. Jaký to byl muž a kde získal svoji sílu? Jakým způsobem kotvu, poměrně neskladný a neohrabaný předmět, držel? A nakonec, kam vzhledem k blížící se válce zmizel? Otázky zůstanou navždy bez odpovědí.