Girondův odkaz

Girondův odkaz

Kulturistika prochází přirozeným vývojem (vzato do důsledků, zase tak PŘIROZENÝM ne) a mění se dekádu za dekádou. V dřívějších dobách se kulturisté zaměřovali na sílu, vzpírali a dělali powerlifting. Jelikož sport nevynášel peníze, buď někde pracovali, vlastnili posilovnu, vyráběli nářadí a prodávali doplňky výživy. A pak tu byli trenéři, za nimiž bylo možné jít a vstřebat moudré rady. Mohu vyjmenovat Leo Sterna a jeho žáka Billa Pearla, Eda Yaricka z Oaklandu, Abe Goldberga z New Yorku, Rheo Blaira z Los Angeles, Sama Loprinziho z Portlandu, Johna Grimeka, který odpovídal na dotazy v časopisecké rubrice MUSCULAR DEVELOPMENT, Joe Golda a další. Nakonec jsem nechal muže tak originálního a odlišného, až jej občas řadili do pozice „kacíře“. Vybudoval osobitou metodiku a stravovací strategii, objevil nové typy náčiní a ve své posilovně po léta udržoval ducha původní physical culture. Nepatřil mezi osobnosti Muscle Beach, veškerý svůj život strávil na malém kousku země v North Hollywoodu, mezi budovami velkých filmových studií. Ano, Vince Gironda.
Ještě pamatuji 80. léta, kdy byl v plné síle, osobně trénoval klienty, vedl rubriky v časopisech IRONMAN a MUSCLE MAG a prodával svoje brožury (mám tři s jeho osobním podpisem). Díky nově získaným podkladům se k němu budeme ještě dlouho vracet.

Začneme, jak jinak – Arnoldem. Mám k dispozici tři verze jejich setkání, od Johna Balika, Rona Kosloffa, majitele práv na Girondovo dědictví, a od samotného Vinceho. Vzpomíná John Balik:
V roce 1968 jsem dělal o víkendech manažera Girondovy posilovny a Vince přišel dopoledne trénovat. Když se objevil Arnold, zrovna telefonoval. Arnold byl obrovský, vážil tenkrát nejvíc v životě, okolo 118 kg. Jeho angličtina byla skoro nesrozumitelná, ale představil se jako Arnold Schwarzenegger, Mr. Universe. Vince vzhlédnul od telefonu, vyndal z úst nezapálený doutník a pronesl větu, která změnila Arnoldův život navždy: „Připadáš mi spíš jako tlustý prase (v jiné verzi tlustý fracek).“ A pokračoval v hovoru. Arnold byl na zlomek sekundy téměř zmatený, pak ale napřáhl ruku k Vincemu a ke mně. To byl začátek. Tohle setkání mu posloužilo nejen jako ukázka Girondovy nesmlouvavé osobnosti, ale umožnilo též nový náhled na sebe sama. Už nikdy neměl takovou nadměrnou váhu. Krátce sám Gironda:

Otázka: V Arnoldově neautorizované biografii od Wendy Leigh se píše, že přišel za vámi a představil se jako Mr. Universe, a vy jste odvětil: „Já bych spíš řek, že vypadáš jak tlustý hovno.“
Gironda: O Arnoldovi bych neřekl nic tak hanlivého, na to jsem moc chytrý. Ona (Wendy) se ze mne snažila vypáčit informace, které jsem jí odmítal dát.
Otázka: Mne nejvíc zaujalo, že jste se před ním nesklonil.
Gironda: Já viděl tlustého chlapa, stojícího před mým stolem, a to jsem mu řekl.
Otázka: Cítil se dotčený?
Gironda: Ovšemže. Vrátil se však za dva týdny po porážce od Franka Zaneho na Mr. Universe a řekl: „Už chápu, co jste měl na mysli.“