Vody není nikdy dost

Vody není nikdy dost

Kolik byste měli denně vypít? Je vědecky prokázáno, že minimální množství vody, které musíte denně vypít, se stanoví podle tohoto vzorce: 32 x tělesná hmotnost (kg) = hmotnost vody (g).

Když tedy vážíte 50 kg, měli byste vypít 32 x 50 = 1500 g vody za den, tj. 1,5 litru. Pochopitelně v létě se příjem vody zvyšuje úměrně teplotě prostředí.

foto: M&F